Cleveland

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

64 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Cleveland
XEM BẢN ĐỒ

14043 BROOK PARK RD
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130340}} VND {{pricestrTa_130340}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130340}}
17555 Bagley Rd
 • Gần Cao đẳng Baldwin Wallace
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_370277}} VND {{pricestrTa_370277}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_370277}}
4166 State Route 306
 • Ở East Side
 • Willoughby
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143838}} VND {{pricestrTa_143838}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143838}}
25801 Country Club Blvd
 • Gần Trung tâm Thương mại Westfield Great Northern Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139694}} VND {{pricestrTa_139694}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139694}}
1111 Lakeside Avenue E
 • Gần Trung tâm Mua sắm Galleria at Erieview
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23255}} VND {{pricestrTa_23255}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23255}}
156 James Asbury Dr Nw
 • Gần Cao đẳng Cộng đồng Cleveland State
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143494}} VND {{pricestrTa_143494}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143494}}
527 Prospect Ave E
 • Gần Tower City Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144136}} VND {{pricestrTa_144136}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144136}}
107 Interstate Drive NW
 • Gần Cao đẳng Cộng đồng Cleveland State
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363377}} VND {{pricestrTa_363377}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363377}}
1278 West Ninth Street
 • Gần Sân vận động FirstEnergy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514033}} VND {{pricestrTa_514033}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514033}}
1460 E 9th St
 • Gần Trung tâm Mua sắm Galleria at Erieview
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58205}} VND {{pricestrTa_58205}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58205}}
777 Saint Clair Ave Ne
 • Gần Trung tâm Khoa học Great Lakes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382427}} VND {{pricestrTa_382427}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382427}}
420 Superior Ave E
 • Gần Đấu trường Quicken Loans
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_38259}} VND {{pricestrTa_38259}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_38259}}
35103 Maplegrove Rd
 • Ở East Side
 • Willoughby
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131694}} VND {{pricestrTa_131694}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131694}}
30100 Aurora Rd
 • Gần Câu lạc bộ Đồng quê Hawthorne Valley
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139383}} VND {{pricestrTa_139383}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139383}}
4277 W 150th St
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97413}} VND {{pricestrTa_97413}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97413}}
808 N Davis Ave
 • Gần Đại học Tiểu bang Delta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95953}} VND {{pricestrTa_95953}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95953}}
360 Paul Huff Pkwy Nw
 • Gần Trung tâm mua sắm Bradley Square
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137515}} VND {{pricestrTa_137515}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137515}}
100 Lakeside Ave East
 • Gần Trung tâm Khoa học Great Lakes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476257}} VND {{pricestrTa_476257}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476257}}
2421 Georgetown Rd Nw
 • Gần Cao đẳng Cộng đồng Cleveland State
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137747}} VND {{pricestrTa_137747}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137747}}
153 James Asbury Dr Nw
 • Gần Cao đẳng Cộng đồng Cleveland State
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_93363}} VND {{pricestrTa_93363}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_93363}}
629 Euclid Ave
 • Gần Đấu trường Quicken Loans
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95954}} VND {{pricestrTa_95954}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95954}}
163 Bernham Dr Nw
 • Gần Cao đẳng Cộng đồng Cleveland State
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140139}} VND {{pricestrTa_140139}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140139}}
9801 Carnegie Ave
 • Gần Viện y học Cleveland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97246}} VND {{pricestrTa_97246}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97246}}
20829 Emerald Parkway
 • Gần Trung tâm nghiên cứu NASA Glenn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451538}} VND {{pricestrTa_451538}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451538}}
651 Huron Rd E
 • Gần Tower City Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59841}} VND {{pricestrTa_59841}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59841}}
8650 Euclid Ave
 • Gần Viện y học Cleveland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465587}} VND {{pricestrTa_465587}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465587}}
2815 Westside Dr Nw
 • Gần Cao đẳng Cộng đồng Cleveland State
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_135007}} VND {{pricestrTa_135007}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_135007}}
4181 W 150th St
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63896}} VND {{pricestrTa_63896}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63896}}
708 HIGHWAY 59 SOUTH
 • Ở Cleveland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_132575}} VND {{pricestrTa_132575}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_132575}}
2017 E 9th St
 • Gần Đấu trường Quicken Loans
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431935}} VND {{pricestrTa_431935}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431935}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_559582}} VND {{pricestrTa_559582}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_559582}}
780 Beta Dr
 • Ở East Side
 • Mayfield
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95808}} VND {{pricestrTa_95808}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95808}}
2600 Westside Drive Nw Bradley
 • Gần Cao đẳng Cộng đồng Cleveland State
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134253}} VND {{pricestrTa_134253}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134253}}
4355 Northwest Frontage RoadClevelandTN 37312
 • Gần Cao đẳng Cộng đồng Cleveland State
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_295130}} VND {{pricestrTa_295130}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_295130}}
4355 Holiday Inn Express WayClevelandTennessee 37312
 • Gần Trung tâm mua sắm Bradley Square
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_206712}} VND {{pricestrTa_206712}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_206712}}
10660 Carnegie Ave
 • Gần Viện y học Cleveland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_188438}} VND {{pricestrTa_188438}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_188438}}
24 Public Sq
 • Gần Đấu trường Quicken Loans
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98009}} VND {{pricestrTa_98009}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98009}}
110 Interstate Dr Nw
 • Gần Cao đẳng Cộng đồng Cleveland State
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141411}} VND {{pricestrTa_141411}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141411}}
4222 W 150th St
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71232}} VND {{pricestrTa_71232}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71232}}
1260 Euclid Ave
 • Gần Trung tâm Mua sắm Galleria at Erieview
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_352995}} VND {{pricestrTa_352995}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_352995}}
427 W Southline St
 • Ở Cleveland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140140}} VND {{pricestrTa_140140}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140140}}
2650 Westside Dr Nw
 • Gần Cao đẳng Cộng đồng Cleveland State
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94711}} VND {{pricestrTa_94711}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94711}}
22115 Brookpark Rd
 • Gần Trung tâm nghiên cứu NASA Glenn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143391}} VND {{pricestrTa_143391}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143391}}
600 HWY 59 South
 • Ở Cleveland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_195925}} VND {{pricestrTa_195925}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_195925}}
2021 Cornell RoadClevelandOH 44106
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Cleveland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_297454}} VND {{pricestrTa_297454}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_297454}}
64 khách sạn Cleveland

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ