Fernie

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

95 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Fernie
XEM BẢN ĐỒ

401 Highway 3
 • Gần Khuôn viên Fernie Đại học Rockies
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119167}} VND {{pricestrTa_119167}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119167}}
377 Old Hope Princeton Way
 • Gần Trung tâm Giải trí Hope & Khu vực
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429598}} VND {{pricestrTa_429598}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429598}}
1971 Harbour Crescent
 • Gần Phòng triển lãm Nghệ thuật Bản địa Huu-Mees-Ma-As
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499099}} VND {{pricestrTa_499099}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499099}}
2000 Panorama Drive
 • Gần Khu Trượt tuyết Panorama Mountain
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499917}} VND {{pricestrTa_499917}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499917}}
3251 East Highway 16 
 • Gần Bảo tàng Bulkley Valley
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454748}} VND {{pricestrTa_454748}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454748}}
4375 Northlands Blvd
 • Gần Khu nghỉ dưỡng Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459780}} VND {{pricestrTa_459780}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459780}}
100 Strayhorse Rd
 • Gần Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Apex
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442290}} VND {{pricestrTa_442290}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442290}}
4670 Elk Lake Drive
 • Gần Câu lạc bộ Gôn Royal Oak
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383728}} VND {{pricestrTa_383728}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383728}}
506 Enterprise Avenue
 • Gần Trung tâm Thương mại City Centre Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545884}} VND {{pricestrTa_545884}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545884}}
1009 Olaus Way
 • Gần Khu nghỉ mát Núi Đỏ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471922}} VND {{pricestrTa_471922}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471922}}
2215 Lougheed Hwy #7
 • Ở Agassiz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427553}} VND {{pricestrTa_427553}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427553}}
2000 Panorama Dr
 • Gần Khu Trượt tuyết Panorama Mountain
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471052}} VND {{pricestrTa_471052}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471052}}
150 City Centre Mall
 • Gần Trung tâm Thương mại City Centre Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527551}} VND {{pricestrTa_527551}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527551}}
Casabella Crescent, Settebello Drive
 • Ở Làng phía Bắc
 • Whistler
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522252}} VND {{pricestrTa_522252}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522252}}
111 Robson Street
 • Gần Sân vận động BC Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382702}} VND {{pricestrTa_382702}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382702}}
639 Main Street
 • Gần Nhà Miyazaki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397044}} VND {{pricestrTa_397044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397044}}
1348 Robson Street
 • Ở West End
 • Vancouver
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499571}} VND {{pricestrTa_499571}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499571}}
1005 Mountain View Road
 • Gần Khu nghỉ mát Núi Đỏ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471933}} VND {{pricestrTa_471933}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471933}}
2035 Surprise Drive, Cawston
 • Gần Eau Vivre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460032}} VND {{pricestrTa_460032}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460032}}
1597 Beach Drive
 • Gần Trung tâm Thông tin Du lịch Port McNeill
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505067}} VND {{pricestrTa_505067}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505067}}
POBox 964 - 201 Cowichan Lake Road
 • Gần Công viên Trung tâm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544482}} VND {{pricestrTa_544482}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544482}}
222 West 1st Ave.
 • Gần Chances Prince Rupert
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423924}} VND {{pricestrTa_423924}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423924}}
5339 Ski Hill Road
 • Gần Khu nghỉ mát Fernie Alpine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414467}} VND {{pricestrTa_414467}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414467}}
1790 Highway 97 South
 • Gần Nhà hát Prince George
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478036}} VND {{pricestrTa_478036}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478036}}
5050 Sanders St
 • Gần Metropolis at Metrotown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507944}} VND {{pricestrTa_507944}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507944}}
#94 4355 Northlands Blvd
 • Gần Khu nghỉ dưỡng Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435734}} VND {{pricestrTa_435734}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435734}}
622 Palmerston Avenue
 • Ở Midway
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495228}} VND {{pricestrTa_495228}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495228}}
1005 Mountain View Road
 • Gần Khu nghỉ mát Núi Đỏ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471668}} VND {{pricestrTa_471668}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471668}}
1622 7th Avenue
 • Gần Fernie Memorial Arena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442886}} VND {{pricestrTa_442886}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442886}}
1255 Apex Mountain Rd
 • Gần Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Apex
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442443}} VND {{pricestrTa_442443}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442443}}
Various Locations in Upper Village Area
 • Gần Khu nghỉ dưỡng Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419307}} VND {{pricestrTa_419307}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419307}}
4821 Spearhead Drive
 • Gần Khu nghỉ dưỡng Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541395}} VND {{pricestrTa_541395}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541395}}
706 Ritchie Street
 • Gần Công viên Cột Totem
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428142}} VND {{pricestrTa_428142}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428142}}
30 Monashee Road, Silver Star Mountain
 • Gần Khu nghỉ dưỡng Núi Silver Star
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461167}} VND {{pricestrTa_461167}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461167}}
4557 Blackcomb Way
 • Gần Khu nghỉ dưỡng Trượt tuyết Whistler Blackcomb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434539}} VND {{pricestrTa_434539}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434539}}
5335 Big White Road
 • Gần Cáp treo Tốc hành Bullet
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456524}} VND {{pricestrTa_456524}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456524}}
100 Strayhorse Rd
 • Gần Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Apex
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442296}} VND {{pricestrTa_442296}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442296}}
250 Fort St.
 • Gần Tòa Thị chính Thành phố Hope
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477670}} VND {{pricestrTa_477670}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477670}}
909 Sayward Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561234}} VND {{pricestrTa_561234}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561234}}
9260 Bridgeport Road
 • Ở Richmond City Centre
 • Richmond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541067}} VND {{pricestrTa_541067}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541067}}
12155 Hwy 16
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466106}} VND {{pricestrTa_466106}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466106}}
515 Broadway St W
 • Gần Sân vận động Nakusp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555673}} VND {{pricestrTa_555673}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555673}}
5339 Ski Hill Road
 • Gần Khu nghỉ mát Fernie Alpine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_150686}} VND {{pricestrTa_150686}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_150686}}
921 Kuldo Blvd.
 • Gần Trung tâm y tế và Bệnh viện đa khoa Kitimat
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499039}} VND {{pricestrTa_499039}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499039}}
5375 Big White Road
 • Gần Cáp treo Tốc hành Bullet
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443074}} VND {{pricestrTa_443074}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443074}}
95 khách sạn Fernie
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Fernie
Địa điểm khách sạn Fernie
Xem thêm Thu gọn
Tiện ích khách sạn Fernie
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ