Greensboro

Thứ bảy 21-04 → Chủ nhật 22-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

52 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Greensboro
XEM BẢN ĐỒ

2101 W Meadowview Rd
 • Gần Four Seasons Town Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99790}} VND {{pricestrTa_99790}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99790}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98532}} VND {{pricestrTa_98532}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98532}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95319}} VND {{pricestrTa_95319}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95319}}
7617 Thorndike Rd
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366626}} VND {{pricestrTa_366626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366626}}
615 S Regional Rd
 • Ở Greensboro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143885}} VND {{pricestrTa_143885}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143885}}
3033 High Point RoadGreensboroNC 27403
 • Gần Four Seasons Town Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_298994}} VND {{pricestrTa_298994}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_298994}}
7616 Thorndike Rd
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144159}} VND {{pricestrTa_144159}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144159}}
2001 Veasley Street
 • Gần Four Seasons Town Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340752}} VND {{pricestrTa_340752}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340752}}
4304 Big Tree Way
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138571}} VND {{pricestrTa_138571}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138571}}
4305 Big Tree Way
 • Ở Greensboro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98902}} VND {{pricestrTa_98902}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98902}}
501 Americhase Dr
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_132128}} VND {{pricestrTa_132128}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_132128}}
1 Marriott Dr
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97444}} VND {{pricestrTa_97444}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97444}}
6102 Landmark Boulevard
 • Ở Greensboro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_196227}} VND {{pricestrTa_196227}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_196227}}
204 Seneca Road
 • Ở Greensboro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140350}} VND {{pricestrTa_140350}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140350}}
6007 Landmark Center Blvd
 • Ở Greensboro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_367035}} VND {{pricestrTa_367035}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_367035}}
204 Centreport Dr
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59261}} VND {{pricestrTa_59261}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59261}}
7619 Thorndike Rd
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78037}} VND {{pricestrTa_78037}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78037}}
7803 National Service Rd
 • Tại khu vực thương mại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59263}} VND {{pricestrTa_59263}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59263}}
7623 Thorndike Rd
 • Ở Greensboro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98743}} VND {{pricestrTa_98743}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98743}}
1201 Lanada Rd
 • Ở Greensboro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362462}} VND {{pricestrTa_362462}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362462}}
120 Seneca Rd
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134391}} VND {{pricestrTa_134391}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134391}}
7615 Thorndike Rd
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_135151}} VND {{pricestrTa_135151}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_135151}}
4307 Big Tree Way
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_343952}} VND {{pricestrTa_343952}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_343952}}
3121 High Point Rd
 • Gần Four Seasons Town Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145081}} VND {{pricestrTa_145081}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145081}}
7811 National Service Road
 • Tại khu vực thương mại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197599}} VND {{pricestrTa_197599}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197599}}
201 Centreport Dr
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59264}} VND {{pricestrTa_59264}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59264}}
7 Sharps Airpark Ct
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74578}} VND {{pricestrTa_74578}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74578}}
4400 W Wendover Ave
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131980}} VND {{pricestrTa_131980}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131980}}
3030 High Point Rd
 • Gần Four Seasons Town Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110428}} VND {{pricestrTa_110428}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110428}}
2108 W Meadowview Rd
 • Gần Four Seasons Town Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139909}} VND {{pricestrTa_139909}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139909}}
6009 Landmark Center Blvd
 • Ở Greensboro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98536}} VND {{pricestrTa_98536}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98536}}
7800 National Service Road
 • Tại khu vực thương mại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363404}} VND {{pricestrTa_363404}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363404}}
501 S Regional Rd
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78023}} VND {{pricestrTa_78023}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78023}}
808 Northridge Street
 • Gần Đại hý trường Greensboro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199802}} VND {{pricestrTa_199802}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199802}}
7067 Albert Pick Rd
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143180}} VND {{pricestrTa_143180}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143180}}
2112 W Meadowview Road
 • Gần Four Seasons Town Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141669}} VND {{pricestrTa_141669}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141669}}
6426 Burnt Poplar Road
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141670}} VND {{pricestrTa_141670}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141670}}
2003 Athena Ct
 • Gần Four Seasons Town Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_344389}} VND {{pricestrTa_344389}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_344389}}
2006 Veasley Street
 • Gần Four Seasons Town Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340701}} VND {{pricestrTa_340701}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340701}}
1200 Lanada Rd
 • Ở Greensboro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138293}} VND {{pricestrTa_138293}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138293}}
4308 Big Tree Way
 • Ở Greensboro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_135023}} VND {{pricestrTa_135023}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_135023}}
2004 Veasley St
 • Gần Four Seasons Town Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59262}} VND {{pricestrTa_59262}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59262}}
3308 Isler Ct
 • Gần Four Seasons Town Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131610}} VND {{pricestrTa_131610}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131610}}
3304 Isler Street
 • Gần Four Seasons Town Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133585}} VND {{pricestrTa_133585}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133585}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_194232}} VND {{pricestrTa_194232}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_194232}}
52 khách sạn Greensboro
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Greensboro
Tiện ích khách sạn Greensboro
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ