Jacksonville

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

148 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Jacksonville
XEM BẢN ĐỒ

830 N 5th St
 • Gần Bảo tàng & Bảo tàng Thiếu nhi Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197068}} VND {{pricestrTa_197068}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197068}}
1515 Prudential Dr
 • Gần Bảo tàng Lịch sử và Khoa học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_356714}} VND {{pricestrTa_356714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_356714}}
6099 Youngerman Circle
 • Ở Tây Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_195013}} VND {{pricestrTa_195013}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_195013}}
245 Water St
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139082}} VND {{pricestrTa_139082}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139082}}
6135 Youngerman Circle
 • Ở Tây Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58362}} VND {{pricestrTa_58362}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58362}}
14701 Airport Ent
 • Ở Bắc Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143902}} VND {{pricestrTa_143902}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143902}}
10901 Harts Rd
 • Ở Bắc Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_129932}} VND {{pricestrTa_129932}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_129932}}
35, McDaniel RoadJacksonville 28546North Carolina
 • Gần Cao đẳng cộng đồng Coastal Carolina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199645}} VND {{pricestrTa_199645}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199645}}
505 N Marine Blvd
 • Gần Ngôi nhà Pelletier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_148261}} VND {{pricestrTa_148261}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_148261}}
6961 Lenoir Ave E
 • Ở Đông Nam Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134735}} VND {{pricestrTa_134735}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134735}}
2228 Phillips Hwy
 • Ở San Marco
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74299}} VND {{pricestrTa_74299}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74299}}
4693 Salisbury Rd
 • Ở Đông Nam Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136866}} VND {{pricestrTa_136866}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136866}}
20 McDaniel Drive
 • Gần Cao đẳng cộng đồng Coastal Carolina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134736}} VND {{pricestrTa_134736}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134736}}
8801 Perimeter Park Blvd
 • Ở Đông Nam Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134737}} VND {{pricestrTa_134737}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134737}}
8300 Western Way
 • Ở Đông Nam Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136865}} VND {{pricestrTa_136865}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136865}}
10020 Skinner Lk Dr
 • Ở Đông Nam Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136867}} VND {{pricestrTa_136867}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136867}}
14585 Duval Rd
 • Ở Bắc Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362114}} VND {{pricestrTa_362114}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362114}}
200 T P White Dr
 • Ở Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137270}} VND {{pricestrTa_137270}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137270}}
1413 Prudential Dr
 • Gần Bảo tàng Lịch sử và Khoa học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113776}} VND {{pricestrTa_113776}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113776}}
4699 Lenoir Avenue South
 • Ở Đông Nam Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134960}} VND {{pricestrTa_134960}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134960}}
8555 Blanding Blvd
 • Ở Tây Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_70854}} VND {{pricestrTa_70854}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_70854}}
6969 Lenoir Avenue E
 • Ở Đông Nam Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143901}} VND {{pricestrTa_143901}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143901}}
2101 Dixie Clipper Dr
 • Ở Bắc Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77768}} VND {{pricestrTa_77768}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77768}}
1201 Riverplace Blvd
 • Gần Bảo tàng Lịch sử và Khoa học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58365}} VND {{pricestrTa_58365}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58365}}
10434 Midtown Pkwy
 • Gần Trung tâm thị trấn St. Johns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97163}} VND {{pricestrTa_97163}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97163}}
13200 International Airport Blvd
 • Ở Bắc Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366817}} VND {{pricestrTa_366817}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366817}}
4686 Lenoir Ave S
 • Ở Đông Nam Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_70883}} VND {{pricestrTa_70883}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_70883}}
400 NORTHWEST DRIVE
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141788}} VND {{pricestrTa_141788}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141788}}
9300 Baymeadows Rd
 • Ở Đông Nam Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58358}} VND {{pricestrTa_58358}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58358}}
225 E Coastline Dr
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63248}} VND {{pricestrTa_63248}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63248}}
2149 N MARINE BLVD
 • Gần Cao đẳng cộng đồng Coastal Carolina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130987}} VND {{pricestrTa_130987}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130987}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510639}} VND {{pricestrTa_510639}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510639}}
8127 Point Meadows Dr
 • Ở Đông Nam Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366695}} VND {{pricestrTa_366695}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366695}}
4675 Salisbury Rd
 • Ở Đông Nam Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340941}} VND {{pricestrTa_340941}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340941}}
1201 Kings Avenue
 • Gần Bảo tàng Lịch sử và Khoa học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_198233}} VND {{pricestrTa_198233}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_198233}}
2139 N Marine Blvd
 • Gần Cao đẳng cộng đồng Coastal Carolina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137462}} VND {{pricestrTa_137462}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137462}}
4300 Salisbury Rd
 • Ở Southpoint
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477900}} VND {{pricestrTa_477900}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477900}}
2040 Mayport Road
 • Ở Beach Cities
 • Atlantic Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_194273}} VND {{pricestrTa_194273}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_194273}}
2300 Phillips Highway
 • Ở San Marco
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74301}} VND {{pricestrTa_74301}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74301}}
474 Western Blvd
 • Gần Cao đẳng cộng đồng Coastal Carolina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99465}} VND {{pricestrTa_99465}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99465}}
1310 Airport Rd
 • Ở Bắc Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144283}} VND {{pricestrTa_144283}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144283}}
8333 Dix Ellis Trl
 • Ở Đông Nam Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99737}} VND {{pricestrTa_99737}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99737}}
2501 Holliday Lane
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113777}} VND {{pricestrTa_113777}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113777}}
119 Penny Ln
 • Gần Cao đẳng cộng đồng Coastal Carolina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_194270}} VND {{pricestrTa_194270}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_194270}}
14402 Old St. Augustine Rd
 • Ở Đông Nam Jacksonville
 • Jacksonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130378}} VND {{pricestrTa_130378}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130378}}
148 khách sạn Jacksonville

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ