Kingston

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

89 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Kingston
XEM BẢN ĐỒ

41 Border Avenue, Havendale
 • Gần Trung tâm Thương mại Manor Park Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466115}} VND {{pricestrTa_466115}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466115}}
20 Kensington Crescent, Kensington Place
 • Ở New Kingston
 • Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481806}} VND {{pricestrTa_481806}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481806}}
152 East Mountain Pride Boulevard
 • Gần Sân vận động Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478877}} VND {{pricestrTa_478877}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478877}}
85C Caymanas Estate
 • Gần Sân golf & Câu lạc bộ đồng quê Caymanas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471158}} VND {{pricestrTa_471158}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471158}}
2-A Norwood Avenue
 • Ở New Kingston
 • Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488166}} VND {{pricestrTa_488166}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488166}}
44 Trafalgar Road, New Kingston
 • Ở New Kingston
 • Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490193}} VND {{pricestrTa_490193}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490193}}
2-8 Norwood Avenue, New Kingston
 • Ở New Kingston
 • Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490211}} VND {{pricestrTa_490211}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490211}}
61 Paddington Terrace, Apt 18, Arcadia Club
 • Gần Bảo tàng Bob Marley
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499710}} VND {{pricestrTa_499710}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499710}}
Apt 612 Kensington Crescent, New Kingston
 • Ở New Kingston
 • Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476371}} VND {{pricestrTa_476371}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476371}}
19 Three Views Avenue
 • Gần Trung tâm Thương mại Tropical Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516702}} VND {{pricestrTa_516702}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516702}}
12 Fairway Avenue
 • Ở New Kingston
 • Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539027}} VND {{pricestrTa_539027}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539027}}
Apt. 25, The Dorchester, 2-8 Norwood Avenue, New Kingston
 • Ở New Kingston
 • Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476372}} VND {{pricestrTa_476372}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476372}}
25 Blissit Avenue, Kingston 20
 • Gần Trung tâm Thương mại Tropical Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476373}} VND {{pricestrTa_476373}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476373}}
19 Seymour Avenue, Kingston 6
 • Ở New Kingston
 • Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478780}} VND {{pricestrTa_478780}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478780}}
41 Trafalgar Road, Kingston 5
 • Ở New Kingston
 • Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478782}} VND {{pricestrTa_478782}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478782}}
8A Kingsway, Kingston 10
 • Gần Nhà Devon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495361}} VND {{pricestrTa_495361}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495361}}
15 Montcalm Drive
 • Gần Trung tâm Thương mại Manor Park Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437335}} VND {{pricestrTa_437335}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437335}}
114 - 116 Constant Spring Rd, Kingston 8
 • Gần Trung tâm Thương mại Manor Park Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479010}} VND {{pricestrTa_479010}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479010}}
11- 17 Chelsea Avenue, Chelsea Manor
 • Ở New Kingston
 • Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485828}} VND {{pricestrTa_485828}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485828}}
108 Sunrise Crescent
 • Ở Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508450}} VND {{pricestrTa_508450}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508450}}
108 Sunrise Crescent
 • Ở Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508456}} VND {{pricestrTa_508456}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508456}}
28 Haining Mews
 • Ở New Kingston
 • Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508462}} VND {{pricestrTa_508462}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508462}}
1 Grosvenor Terrace
 • Gần Trung tâm Thương mại Manor Park Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508470}} VND {{pricestrTa_508470}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508470}}
2-8 Norwood Avenue, Kingston 5
 • Ở New Kingston
 • Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478923}} VND {{pricestrTa_478923}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478923}}
10 West Acadia Court, Acadia Drive, Allerdyce
 • Gần Kings House
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464229}} VND {{pricestrTa_464229}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464229}}
Bridgemount, Stony Hill
 • Gần Trung tâm Thương mại Manor Park Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420117}} VND {{pricestrTa_420117}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420117}}
24 Stillwell Road, Constant Spring
 • Gần Trung tâm Thương mại Manor Park Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505222}} VND {{pricestrTa_505222}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505222}}
8A Donhead Avenue
 • Ở New Kingston
 • Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551559}} VND {{pricestrTa_551559}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551559}}
2-6 Norwood Avenue, Kingston 5
 • Ở New Kingston
 • Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508464}} VND {{pricestrTa_508464}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508464}}
50A Chancery Hall Drive
 • Gần Trung tâm Thương mại Manor Park Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540813}} VND {{pricestrTa_540813}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540813}}
Jacks Hill Road
 • Gần Đại học Công nghệ-Ja-mai-ca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516505}} VND {{pricestrTa_516505}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516505}}
19 Three Views Avenue
 • Gần Trung tâm Thương mại Tropical Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538170}} VND {{pricestrTa_538170}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538170}}
8 Burlington Avenue, Kingston 10
 • Gần Trung tâm Thương mại Tropical Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437090}} VND {{pricestrTa_437090}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437090}}
15 Carlemo Drive
 • Gần Kings House
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481658}} VND {{pricestrTa_481658}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481658}}
1 Park Close
 • Ở New Kingston
 • Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460089}} VND {{pricestrTa_460089}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460089}}
Irish Town
 • Ở Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508430}} VND {{pricestrTa_508430}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508430}}
18 Ruthven Road
 • Ở New Kingston
 • Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437287}} VND {{pricestrTa_437287}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437287}}
117B Caymanas Estate
 • Gần Sân golf & Câu lạc bộ đồng quê Caymanas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501117}} VND {{pricestrTa_501117}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501117}}
34 Milsborough Crescent, Kingston 8
 • Gần Cao đẳng Jamaica
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478781}} VND {{pricestrTa_478781}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478781}}
14 Central Road
 • Gần Công viên Giải phóng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550981}} VND {{pricestrTa_550981}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550981}}
30 Hopefield Avenue Unit 6
 • Ở New Kingston
 • Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508467}} VND {{pricestrTa_508467}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508467}}
114-116 Constant Spring Road, 136 Cypress Avenue, Apartment 302
 • Gần Kings House
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501393}} VND {{pricestrTa_501393}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501393}}
114-116 Constant Spring Road
 • Gần Kings House
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526682}} VND {{pricestrTa_526682}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526682}}
6 Red Hills Road
 • Ở Kingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501120}} VND {{pricestrTa_501120}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501120}}
6 Chester Avenue
 • Gần Cao đẳng Jamaica
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503453}} VND {{pricestrTa_503453}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503453}}
89 khách sạn Kingston

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ