Lancaster

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

42 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Lancaster
XEM BẢN ĐỒ

1320 Harrisburg Pike
 • Gần Trung tâm Nghệ thuật Longs Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130263}} VND {{pricestrTa_130263}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130263}}
500 Centerville Rd
 • Gần Nhà hát Dutch Apple Dinner
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_93965}} VND {{pricestrTa_93965}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_93965}}
44131 SIERRA HIGHWAY
 • Gần Bệnh viện Thung lũng Antelope
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137442}} VND {{pricestrTa_137442}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137442}}
44125 N SIERRA HWY
 • Gần Bệnh viện Thung lũng Antelope
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_367052}} VND {{pricestrTa_367052}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_367052}}
2307 Lincoln Hwy E
 • Gần Công viên Giải trí Dutch Wonderland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78009}} VND {{pricestrTa_78009}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78009}}
545 Greenfield Rd
 • Gần Trường cao đẳng Cộng đồng Harrisburg Area
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58392}} VND {{pricestrTa_58392}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58392}}
200 Granite Run Drive
 • Gần Trung tâm Nghệ thuật Longs Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136991}} VND {{pricestrTa_136991}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136991}}
43719 17th St W
 • Gần Bệnh viện Thung lũng Antelope
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_342488}} VND {{pricestrTa_342488}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_342488}}
1492 Lititz Pike
 • Gần Sân vận động Clipper Magazine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_34762}} VND {{pricestrTa_34762}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_34762}}
1201 Highway 9 Byp W
 • Ở Lancaster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_92393}} VND {{pricestrTa_92393}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_92393}}
2300 Double Play Way
 • Gần Sân vận động Hangar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_135890}} VND {{pricestrTa_135890}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_135890}}
2331 Lincoln Hwy E
 • Gần Nhà và Nông trại Amish
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98074}} VND {{pricestrTa_98074}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98074}}
2260 Lincoln Hwy E
 • Gần Công viên Giải trí Dutch Wonderland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59872}} VND {{pricestrTa_59872}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59872}}
2101 Columbia Ave
 • Gần Nhà thờ Thiên Chúa giáo St. Leo the Great
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138198}} VND {{pricestrTa_138198}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138198}}
2416 Willow Street Pike
 • Gần Bảo tàng Nhà Hans Herr
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197648}} VND {{pricestrTa_197648}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197648}}
2110 Lincoln Hwy E
 • Ở Fertility
 • Lancaster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_194296}} VND {{pricestrTa_194296}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_194296}}
2343 Lincoln Hwy E
 • Gần Nhà và Nông trại Amish
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_367805}} VND {{pricestrTa_367805}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_367805}}
2300 Lincoln Hwy E
 • Gần Công viên Giải trí Dutch Wonderland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_34407}} VND {{pricestrTa_34407}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_34407}}
2165 Lincoln Hwy E
 • Gần Hội Lịch sử Lancaster Mennonite
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340862}} VND {{pricestrTa_340862}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340862}}
1861 Riverway Dr
 • Ở Lancaster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_96085}} VND {{pricestrTa_96085}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_96085}}
2151 Lincoln Hwy E
 • Gần Hội Lịch sử Lancaster Mennonite
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137808}} VND {{pricestrTa_137808}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137808}}
150 Granite Run Drive
 • Gần Trung tâm Nghệ thuật Longs Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_135163}} VND {{pricestrTa_135163}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_135163}}
114 Commerce Blvd
 • Ở Lancaster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137552}} VND {{pricestrTa_137552}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137552}}
1931 Hospitality Dr
 • Gần Trường cao đẳng Cộng đồng Harrisburg Area
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130783}} VND {{pricestrTa_130783}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130783}}
1721 River Valley Cir
 • Ở Lancaster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130641}} VND {{pricestrTa_130641}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130641}}
1651 W Avenue K
 • Gần Bệnh viện Thung lũng Antelope
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139115}} VND {{pricestrTa_139115}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139115}}
480 New Holland Avenue Suite 3000
 • Gần Bảo tàng Khoa học Lancaster Science Factory
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_190346}} VND {{pricestrTa_190346}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_190346}}
38 Deborah Dr
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141911}} VND {{pricestrTa_141911}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141911}}
101 Granite Run Dr
 • Gần Trung tâm Nghệ thuật Longs Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58393}} VND {{pricestrTa_58393}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58393}}
1825 W Avenue J12
 • Gần Bệnh viện Thung lũng Antelope
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_93188}} VND {{pricestrTa_93188}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_93188}}
2929 Hempland Rd
 • Gần Nhà hát Dutch Apple Dinner
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197207}} VND {{pricestrTa_197207}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197207}}
2045 Lincoln Hwy E
 • Gần Hội Lịch sử Lancaster Mennonite
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136027}} VND {{pricestrTa_136027}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136027}}
2320 Double Play Way
 • Gần Sân vận động Hangar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137027}} VND {{pricestrTa_137027}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137027}}
2129 Lincoln Hwy E
 • Gần Hội Lịch sử Lancaster Mennonite
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141891}} VND {{pricestrTa_141891}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141891}}
2041 Schorrway Dr Nw
 • Gần Bảo tàng Georgian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_338580}} VND {{pricestrTa_338580}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_338580}}
25 South Queen Street
 • Ở Phố cổ Trung tâm Lancaster
 • Lancaster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_146495}} VND {{pricestrTa_146495}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_146495}}
2250 LINCOLN HIGHWAY
 • Gần Nhà và Nông trại Amish
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27466}} VND {{pricestrTa_27466}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27466}}
300 Harrisburg Ave
 • Gần Sân vận động Clipper Magazine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_107661}} VND {{pricestrTa_107661}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_107661}}
1750 N I35 E
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_148959}} VND {{pricestrTa_148959}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_148959}}
1811 West Avenue J-12
 • Gần Bệnh viện Thung lũng Antelope
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113920}} VND {{pricestrTa_113920}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113920}}
837 Village Road
 • Gần Bảo tàng Nhà Hans Herr
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199354}} VND {{pricestrTa_199354}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199354}}
24 South Willowdale Drive Rout
 • Gần Trung tâm Hòa nhạc Mỹ Lancaster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366747}} VND {{pricestrTa_366747}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366747}}
42 khách sạn Lancaster

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ