London

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

37 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn London
XEM BẢN ĐỒ

817 Exeter RoadLondonOntario N6E 1W1
 • Gần Trung tâm mua sắm Cây Sồi Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_333134}} VND {{pricestrTa_333134}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_333134}}
32 Covent Market Place
 • Gần Chợ Covent Garden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_191569}} VND {{pricestrTa_191569}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_191569}}
364 Dundas Street West
 • Ở Downtown London
 • London
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518744}} VND {{pricestrTa_518744}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518744}}
210 Vansittart Avenue
 • Gần Phòng triển lãm Nghệ thuật Woodstock
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509819}} VND {{pricestrTa_509819}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509819}}
1120 Dearness Dr
 • Gần Trung tâm mua sắm Cây Sồi Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50702}} VND {{pricestrTa_50702}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50702}}
362 Dundas St
 • Gần Citi Plaza Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50705}} VND {{pricestrTa_50705}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50705}}
300 King St
 • Gần Trung tâm Hội nghị London
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58416}} VND {{pricestrTa_58416}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58416}}
864 Exeter Road
 • Gần Trung tâm mua sắm Cây Sồi Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50701}} VND {{pricestrTa_50701}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50701}}
1669 Phillbrook Cres
 • Gần Trung tâm Thương mại Masonville Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544649}} VND {{pricestrTa_544649}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544649}}
800 Exeter Rd
 • Gần Trung tâm mua sắm Cây Sồi Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50706}} VND {{pricestrTa_50706}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50706}}
738 Exeter Road
 • Gần Trung tâm mua sắm Cây Sồi Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119319}} VND {{pricestrTa_119319}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119319}}
1150 Wellington Rd S
 • Gần Trung tâm mua sắm Cây Sồi Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50703}} VND {{pricestrTa_50703}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50703}}
370 Wharncliffe Road South
 • Ở Nam Luân Đôn
 • London
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448135}} VND {{pricestrTa_448135}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448135}}
824 Exeter Road
 • Gần Trung tâm mua sắm Cây Sồi Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119321}} VND {{pricestrTa_119321}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119321}}
810 Exeter Road
 • Ở Westminster
 • London
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385582}} VND {{pricestrTa_385582}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385582}}
685806 Highway 2, RR 5
 • Ở Woodstock
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530926}} VND {{pricestrTa_530926}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530926}}
1739 Dundas St
 • Gần Trung tâm thương mại Argyle Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50699}} VND {{pricestrTa_50699}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50699}}
2230 Dundas Street E
 • Gần Trung tâm thương mại Argyle Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434266}} VND {{pricestrTa_434266}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434266}}
36 GRAND AVENUE
 • Gần Labatt Brewery Tour
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119315}} VND {{pricestrTa_119315}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119315}}
1252 Dundas Street East
 • Gần Trường đua Woodstock
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510479}} VND {{pricestrTa_510479}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510479}}
636 York St
 • Gần Banting House
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_87598}} VND {{pricestrTa_87598}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_87598}}
1555 Dundas Street East
 • Gần Trung tâm thương mại Argyle Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427126}} VND {{pricestrTa_427126}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427126}}
1609 Dundas Street East
 • Gần Trung tâm thương mại Argyle Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427405}} VND {{pricestrTa_427405}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427405}}
325 Dundas StreetLondonOntario N6B 1T9
 • Gần Citi Plaza Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50704}} VND {{pricestrTa_50704}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50704}}
1156 Wellington Rd
 • Gần Trung tâm mua sắm Cây Sồi Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_87113}} VND {{pricestrTa_87113}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_87113}}
200 COLLIP CIRCLE
 • Gần Trường đại học Tây Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119322}} VND {{pricestrTa_119322}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119322}}
1100 Wellington Rd
 • Gần Trung tâm mua sắm Cây Sồi Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_360100}} VND {{pricestrTa_360100}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_360100}}
551 Windermere Rd
 • Gần Trường đại học Tây Ontario
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119313}} VND {{pricestrTa_119313}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119313}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_42806}} VND {{pricestrTa_42806}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_42806}}
774 Base Line Rd E
 • Gần Bệnh viện Parkwood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119317}} VND {{pricestrTa_119317}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119317}}
242 Pall Mall Street
 • Gần Victoria Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119314}} VND {{pricestrTa_119314}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119314}}
45 Bessemer Road
 • Gần Trung tâm mua sắm Cây Sồi Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119318}} VND {{pricestrTa_119318}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119318}}
840 Exeter Rd
 • Gần Trung tâm mua sắm Cây Sồi Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119320}} VND {{pricestrTa_119320}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119320}}
374 Dundas St
 • Gần Citi Plaza Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_86967}} VND {{pricestrTa_86967}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_86967}}
855 Wellington Road SouthLondonOntario N6E 3N5
 • Gần Trung tâm mua sắm Cây Sồi Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50700}} VND {{pricestrTa_50700}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50700}}
383 Colborne St
 • Gần Trung tâm Hội nghị London
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50784}} VND {{pricestrTa_50784}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50784}}
591 Wellington Rd S.
 • Gần Bệnh viện Parkwood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_334956}} VND {{pricestrTa_334956}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_334956}}
37 khách sạn London

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ