Louisville

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Louisville
XEM BẢN ĐỒ

2800 Breckenridge Ln
 • Gần Bệnh viện Baptist East
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340703}} VND {{pricestrTa_340703}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340703}}
4110 Dixie Hwy
 • Gần Trung tâm hội nghị Expo Five
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363772}} VND {{pricestrTa_363772}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363772}}
141 N 4th Street
 • Gần Fourth Street Live
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63972}} VND {{pricestrTa_63972}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63972}}
1735 STEWART AVENUE
 • Tại khu vực thương mại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74547}} VND {{pricestrTa_74547}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74547}}
335 W Broadway
 • Gần Trung tâm Văn hóa Muhammad Ali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98576}} VND {{pricestrTa_98576}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98576}}
4704 Preston Hwy
 • Gần Louisville Mega Cavern
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143923}} VND {{pricestrTa_143923}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143923}}
9330 Blairwood Road
 • Ở Jeffersontown
 • Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143922}} VND {{pricestrTa_143922}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143922}}
3322 Red Roof Inn Pl
 • Gần Louisville Mega Cavern
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143924}} VND {{pricestrTa_143924}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143924}}
822 S Floyd Street
 • Ở Trung tâm Louisville
 • Old Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504071}} VND {{pricestrTa_504071}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504071}}
6101 Dutchmans Ln
 • Gần Bệnh viện Baptist East
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95296}} VND {{pricestrTa_95296}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95296}}
4540 Taylorsville Rd
 • Ở Jeffersontown
 • Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139738}} VND {{pricestrTa_139738}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139738}}
9700 Bluegrass Parkway
 • Ở Jeffersontown
 • Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_93009}} VND {{pricestrTa_93009}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_93009}}
1650 Alliant Avenue
 • Ở Jeffersontown
 • Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97154}} VND {{pricestrTa_97154}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97154}}
9801 Bunsen Parkway
 • Ở Jeffersontown
 • Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95288}} VND {{pricestrTa_95288}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95288}}
912 W Dillon Rd
 • Gần Sân golf Coal Creek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59401}} VND {{pricestrTa_59401}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59401}}
11505 Bluegrass Parkway
 • Ở Jeffersontown
 • Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557175}} VND {{pricestrTa_557175}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557175}}
700 Phillips Ln
 • Gần Trung tâm Triển lãm Kentucky
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144301}} VND {{pricestrTa_144301}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144301}}
3330 Preston Hwy, Gate #6
 • Gần Trung tâm Triển lãm Kentucky
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381767}} VND {{pricestrTa_381767}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381767}}
6515 Signature Dr
 • Ở Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137555}} VND {{pricestrTa_137555}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137555}}
9802 BUNSEN WAY
 • Ở Jeffersontown
 • Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366485}} VND {{pricestrTa_366485}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366485}}
11762 Commonwealth Dr
 • Ở Jeffersontown
 • Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98749}} VND {{pricestrTa_98749}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98749}}
751 Cypress Station Dr
 • Ở St. Matthews
 • Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71811}} VND {{pricestrTa_71811}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71811}}
1150 Forest Bridge Rd Building B
 • Gần Khu liên hợp thể thao sân băng IceLand
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467647}} VND {{pricestrTa_467647}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467647}}
9400 Blairwood Rd
 • Ở Jeffersontown
 • Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95334}} VND {{pricestrTa_95334}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95334}}
948 W Dillon Rd
 • Gần Sân golf Coal Creek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_132967}} VND {{pricestrTa_132967}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_132967}}
1850 Priority Way
 • Ở Jeffersontown
 • Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98332}} VND {{pricestrTa_98332}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98332}}
320 W Jefferson St
 • Gần Trung tâm Văn hóa Muhammad Ali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97199}} VND {{pricestrTa_97199}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97199}}
500 S 4th St
 • Gần Fourth Street Live
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59400}} VND {{pricestrTa_59400}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59400}}
100 E Jefferson Street
 • Gần Trung tâm Văn hóa Muhammad Ali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_135038}} VND {{pricestrTa_135038}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_135038}}
1367 Gardiner Ln
 • Gần Louisville Mega Cavern
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98748}} VND {{pricestrTa_98748}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98748}}
1041 Zorn Ave
 • Gần Đài tưởng niệm hòa bình Patriots
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_333426}} VND {{pricestrTa_333426}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_333426}}
4100 Hampton Lake Way
 • Ở Đông Bắc Louisville
 • Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59398}} VND {{pricestrTa_59398}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59398}}
1530 Alliant Ave
 • Ở Jeffersontown
 • Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99507}} VND {{pricestrTa_99507}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99507}}
4800 Preston Hwy
 • Gần Louisville Mega Cavern
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140564}} VND {{pricestrTa_140564}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140564}}
240 South Hancock Street
 • Ở Trung tâm Louisville
 • Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556248}} VND {{pricestrTa_556248}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556248}}
1620 Alliant Ave
 • Ở Jeffersontown
 • Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_96103}} VND {{pricestrTa_96103}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_96103}}
1401 Browns Ln
 • Ở St. Matthews
 • Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534761}} VND {{pricestrTa_534761}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534761}}
10700 Westport Road
 • Gần Trung tâm thương mại Springhurst Towne Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496830}} VND {{pricestrTa_496830}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496830}}
1850 Resource Way
 • Ở Jeffersontown
 • Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94257}} VND {{pricestrTa_94257}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94257}}
1241 Kentucky Mills Dr
 • Ở Jeffersontown
 • Douglass Hills
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385647}} VND {{pricestrTa_385647}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385647}}
350 West Chestnut Street
 • Ở Khu phố lịch sử West Main
 • Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434378}} VND {{pricestrTa_434378}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434378}}
571 Phillips Ln
 • Gần Churchill Downs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_93682}} VND {{pricestrTa_93682}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_93682}}
10200 Champion Farms Dr
 • Ở Đông Bắc Louisville
 • Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94420}} VND {{pricestrTa_94420}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94420}}
311 E Gaulbert Ave
 • Gần Đại học Louisville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97778}} VND {{pricestrTa_97778}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97778}}
820 Phillips Ln
 • Gần Trung tâm Triển lãm Kentucky
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139442}} VND {{pricestrTa_139442}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139442}}
103 khách sạn Louisville

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ