Miami Beach

Thứ bảy 21-04 → Chủ nhật 22-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

226 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Miami Beach
XEM BẢN ĐỒ

3101 Collins Ave
 • Ở Đường đi bộ Bãi biển Miami
 • Miami Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27888}} VND {{pricestrTa_27888}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27888}}
1020 Ocean Dr
 • Gần Cửa hàng quà tặng Art Deco Welcome Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_93088}} VND {{pricestrTa_93088}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_93088}}
1418 Ocean Dr
 • Gần Cửa hàng quà tặng Art Deco Welcome Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_29792}} VND {{pricestrTa_29792}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_29792}}
1423 Collins Ave
 • Gần Cửa hàng quà tặng Art Deco Welcome Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27121}} VND {{pricestrTa_27121}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27121}}
2601 Collins AvenueMiami BeachFL 33140
 • Ở Đường đi bộ Bãi biển Miami
 • Miami Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97353}} VND {{pricestrTa_97353}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97353}}
236 21st St
 • Gần Trung tâm Mua sắm Lincoln Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362358}} VND {{pricestrTa_362358}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362358}}
2377 Collins Avenue
 • Ở Đường đi bộ Bãi biển Miami
 • Miami Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_85238}} VND {{pricestrTa_85238}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_85238}}
1424 Collins Ave
 • Gần Cửa hàng quà tặng Art Deco Welcome Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_368635}} VND {{pricestrTa_368635}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_368635}}
336 21st Street
 • Gần Trung tâm Mua sắm Lincoln Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475446}} VND {{pricestrTa_475446}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475446}}
2000 Collins Avenue
 • Gần Trung tâm Mua sắm Lincoln Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197687}} VND {{pricestrTa_197687}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197687}}
1144 Ocean Dr
 • Gần Cửa hàng quà tặng Art Deco Welcome Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_52559}} VND {{pricestrTa_52559}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_52559}}
825 Washington Ave
 • Gần Bãi biển Lummus Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_48989}} VND {{pricestrTa_48989}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_48989}}
18401 Collins Ave
 • Gần Trung tâm Thương mại Aventura Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_16577}} VND {{pricestrTa_16577}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_16577}}
1334 Washington Avenue
 • Gần Cửa hàng quà tặng Art Deco Welcome Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513531}} VND {{pricestrTa_513531}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513531}}
1757 Collins Ave
 • Gần Trung tâm Mua sắm Lincoln Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_55562}} VND {{pricestrTa_55562}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_55562}}
4525 Collins Ave
 • Ở Bãi biển Mid
 • Miami Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505416}} VND {{pricestrTa_505416}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505416}}
4041 Collins Ave
 • Ở Bãi biển Mid
 • Miami Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382391}} VND {{pricestrTa_382391}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382391}}
720 Ocean Dr
 • Gần Bãi biển Lummus Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_67191}} VND {{pricestrTa_67191}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_67191}}
Eva
1506 Collins Ave
 • Gần Trung tâm Mua sắm Lincoln Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113923}} VND {{pricestrTa_113923}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113923}}
1409 Lincoln Road
 • Gần Trung tâm Mua sắm Lincoln Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419945}} VND {{pricestrTa_419945}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419945}}
1545 Collins Ave
 • Gần Trung tâm Mua sắm Lincoln Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_354986}} VND {{pricestrTa_354986}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_354986}}
230 18th street
 • Gần Trung tâm Mua sắm Lincoln Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197689}} VND {{pricestrTa_197689}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197689}}
4835 Collins Ave
 • Gần Indian Beach Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_135589}} VND {{pricestrTa_135589}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_135589}}
6525 Collins Ave
 • Ở North Beach
 • Miami Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_61613}} VND {{pricestrTa_61613}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_61613}}
101 Ocean Dr
 • Ở Ocean Drive
 • Miami Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_61671}} VND {{pricestrTa_61671}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_61671}}
1052 Ocean Dr
 • Gần Cửa hàng quà tặng Art Deco Welcome Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_67311}} VND {{pricestrTa_67311}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_67311}}
920 Collins Ave
 • Gần Bãi biển Lummus Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97661}} VND {{pricestrTa_97661}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97661}}
400 Ocean Drive
 • Gần Bãi biển Lummus Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_347403}} VND {{pricestrTa_347403}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_347403}}
2399 Collins Avenue
 • Ở Bãi biển Mid
 • Miami Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467807}} VND {{pricestrTa_467807}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467807}}
1600 Collins Avenue
 • Gần Trung tâm Mua sắm Lincoln Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446493}} VND {{pricestrTa_446493}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446493}}
1500 Collins Ave
 • Gần Trung tâm Mua sắm Lincoln Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_70793}} VND {{pricestrTa_70793}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_70793}}
6985 Collins Ave
 • Ở North Beach
 • Miami Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20269}} VND {{pricestrTa_20269}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20269}}
3010 Collins Avenue
 • Ở Đường đi bộ Bãi biển Miami
 • Miami Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_48358}} VND {{pricestrTa_48358}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_48358}}
1701 James Ave
 • Gần Trung tâm Mua sắm Lincoln Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130616}} VND {{pricestrTa_130616}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130616}}
956 Washington Ave
 • Gần Cửa hàng quà tặng Art Deco Welcome Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99485}} VND {{pricestrTa_99485}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99485}}
3025 Collins Ave
 • Ở Đường đi bộ Bãi biển Miami
 • Miami Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_16579}} VND {{pricestrTa_16579}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_16579}}
826 Ocean Dr
 • Gần Bãi biển Lummus Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_70680}} VND {{pricestrTa_70680}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_70680}}
5445 Collins Av Suite # CU15
 • Ở Bãi biển Mid
 • Miami Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429593}} VND {{pricestrTa_429593}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429593}}
6551 Collins Avenue
 • Ở Bãi biển Mid
 • Miami Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426633}} VND {{pricestrTa_426633}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426633}}
5445 Collins Avenue
 • Ở Bãi biển Mid
 • Miami Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_198944}} VND {{pricestrTa_198944}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_198944}}
1745 James Ave
 • Gần Trung tâm Mua sắm Lincoln Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_147887}} VND {{pricestrTa_147887}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_147887}}
1701, Collins AvenueMiami Beach 33139Florida
 • Gần Trung tâm Mua sắm Lincoln Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_370799}} VND {{pricestrTa_370799}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_370799}}
2445 Collins Ave
 • Ở Đường đi bộ Bãi biển Miami
 • Miami Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98657}} VND {{pricestrTa_98657}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98657}}
510 Ocean Dr
 • Gần Bãi biển Lummus Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_61670}} VND {{pricestrTa_61670}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_61670}}
1100 West Ave
 • Ở South Beach
 • Miami Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_108981}} VND {{pricestrTa_108981}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_108981}}
226 khách sạn Miami Beach

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ