Moncton

Thứ ba 24-04 → Thứ tư 25-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

39 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Moncton
XEM BẢN ĐỒ

21 Prom. Casino Drive
 • Gần Vườn thú đồi Magnetic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_191577}} VND {{pricestrTa_191577}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_191577}}
502 Kennedy Street
 • Gần Trung tâm buôn bán Champlain Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74091}} VND {{pricestrTa_74091}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74091}}
201 Queen St
 • Gần Nhà hát Thành phố Moncton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452662}} VND {{pricestrTa_452662}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452662}}
7, Lester Street
 • Gần Nhà hát Thành phố Moncton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460999}} VND {{pricestrTa_460999}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460999}}
2475 Mountain Rd
 • Gần Vườn thú đồi Magnetic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59865}} VND {{pricestrTa_59865}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59865}}
50 Industrielle Street
 • Gần Nhà Chatellerault
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451736}} VND {{pricestrTa_451736}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451736}}
81 Maple Street
 • Gần Bảo tàng Acadian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504458}} VND {{pricestrTa_504458}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504458}}
434 Main St
 • Gần Nhà hát L'Escaouette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27979}} VND {{pricestrTa_27979}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27979}}
1005 Main St
 • Gần Chợ Moncton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_37310}} VND {{pricestrTa_37310}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_37310}}
45 Elmwood st
 • Gần Bảo tàng Acadian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452660}} VND {{pricestrTa_452660}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452660}}
40 Lady Ada Blvd
 • Ở Moncton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119348}} VND {{pricestrTa_119348}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119348}}
700 Mapleton Road
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119350}} VND {{pricestrTa_119350}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119350}}
634 Main Street
 • Gần Sân gôn và Khu cắm trại South Cove
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488274}} VND {{pricestrTa_488274}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488274}}
15 Wright Street
 • Gần Đại học Mount Allison
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464639}} VND {{pricestrTa_464639}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464639}}
26 Marriott Dr
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411883}} VND {{pricestrTa_411883}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411883}}
267 Universite Ave
 • Gần Nhà Thomas Williams
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504457}} VND {{pricestrTa_504457}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504457}}
91 Boulevard Cap Bimet
 • Gần Centre for Speed
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531547}} VND {{pricestrTa_531547}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531547}}
929 Rue Amirault
 • Gần Nhà thờ Saint-Anselme
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508575}} VND {{pricestrTa_508575}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508575}}
61 Weldon Street
 • Gần Nhà Thomas Williams
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400533}} VND {{pricestrTa_400533}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400533}}
79 Maple Street
 • Gần Bảo tàng Acadian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504459}} VND {{pricestrTa_504459}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504459}}
54 Assomption Blvd
 • Gần Nhà hát Thành phố Moncton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486457}} VND {{pricestrTa_486457}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486457}}
2530 Mountain Rd
 • Gần Vườn thú đồi Magnetic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_185521}} VND {{pricestrTa_185521}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_185521}}
1062 Mountain Rd
 • Gần Đại hý trường Moncton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202748}} VND {{pricestrTa_202748}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202748}}
131 Fairfield Road
 • Gần Đại học Mount Allison
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535472}} VND {{pricestrTa_535472}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535472}}
13 Willard Street
 • Gần Bảo tàng Lutz Mountain Heritage
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504460}} VND {{pricestrTa_504460}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504460}}
100 Main St
 • Gần Bảo tàng Free Meeting House
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383221}} VND {{pricestrTa_383221}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383221}}
69 Rue Du Marche
 • Gần Chợ Dieppe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534383}} VND {{pricestrTa_534383}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534383}}
2550 Mountain Road
 • Gần Vườn thú đồi Magnetic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386888}} VND {{pricestrTa_386888}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386888}}
42 Highfield St
 • Gần Chợ Moncton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418085}} VND {{pricestrTa_418085}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418085}}
109 Broadway Street
 • Gần Bảo tàng Acadian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452654}} VND {{pricestrTa_452654}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452654}}
2779 Mountain Rd
 • Gần Đồi Magnetic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119352}} VND {{pricestrTa_119352}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119352}}
2515 Mountain Road
 • Gần Vườn thú đồi Magnetic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119349}} VND {{pricestrTa_119349}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119349}}
600 Main St
 • Gần Nhà hát Thành phố Moncton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119347}} VND {{pricestrTa_119347}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119347}}
562 MAIN STREET
 • Gần Sân gôn và Khu cắm trại South Cove
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539157}} VND {{pricestrTa_539157}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539157}}
300 LEWISVILLE RD
 • Gần Trung tâm buôn bán Champlain Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_60983}} VND {{pricestrTa_60983}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_60983}}
2495 Mountain Rd
 • Gần Vườn thú đồi Magnetic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_87115}} VND {{pricestrTa_87115}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_87115}}
750 Main St
 • Gần Nhà hát Thành phố Moncton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20938}} VND {{pricestrTa_20938}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20938}}
7 Main Street
 • Gần Đại học Mount Allison
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490783}} VND {{pricestrTa_490783}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490783}}
20 Maplewood Dr
 • Gần Trung tâm buôn bán Champlain Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_87066}} VND {{pricestrTa_87066}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_87066}}
39 khách sạn Moncton

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ