New York

Thứ bảy 21-04 → Chủ nhật 22-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

865 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn New York
XEM BẢN ĐỒ

870 7th Ave
 • Gần Trung tâm Thương mại Rockefeller
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_26639}} VND {{pricestrTa_26639}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_26639}}
120 Allen Street
 • Ở Lower East Side
 • Manhattan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473235}} VND {{pricestrTa_473235}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473235}}
305 West, 46th Street, Manhattan
 • Gần Broadway
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457126}} VND {{pricestrTa_457126}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457126}}
230 W 54th Street
 • Gần Trung tâm Thương mại Rockefeller
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_18047}} VND {{pricestrTa_18047}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_18047}}
226 W 50th St
 • Gần Broadway
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_18069}} VND {{pricestrTa_18069}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_18069}}
1414 Avenue of the Americas
 • Gần Barney's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435137}} VND {{pricestrTa_435137}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435137}}
60 Furman Street
 • Gần Cầu Brooklyn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490909}} VND {{pricestrTa_490909}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490909}}
123 W 57th St
 • Gần Bảo tàng công nghệ và giải trí Sony Wonder Technology Lab
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_29849}} VND {{pricestrTa_29849}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_29849}}
37 E 64th St
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_26962}} VND {{pricestrTa_26962}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_26962}}
42 W 35th St
 • Gần Tòa nhà Empire State
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_353295}} VND {{pricestrTa_353295}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_353295}}
132 W 45th St
 • Gần Broadway
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_67306}} VND {{pricestrTa_67306}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_67306}}
201 W 79th St
 • Ở Upper West Side
 • New York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_29735}} VND {{pricestrTa_29735}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_29735}}
44 W 63rd St
 • Gần Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Lincoln
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_29669}} VND {{pricestrTa_29669}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_29669}}
150 E 50th St
 • Gần Tòa nhà Chrysler
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_333705}} VND {{pricestrTa_333705}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_333705}}
201 E 24th St
 • Ở Quảng trường Union
 • New York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_25178}} VND {{pricestrTa_25178}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_25178}}
201 West 55th StreetNew York CityNew York 10019
 • Gần Trung tâm Thương mại Rockefeller
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_358431}} VND {{pricestrTa_358431}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_358431}}
401 7th Ave
 • Gần Trung tâm Thương mại Manhattan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_16595}} VND {{pricestrTa_16595}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_16595}}
500 E 62nd St
 • Ở Upper East Side
 • New York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_18961}} VND {{pricestrTa_18961}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_18961}}
157 West 47th Street
 • Gần Broadway
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392366}} VND {{pricestrTa_392366}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392366}}
342 Jefferson St
 • Gần Công viên Congress
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478496}} VND {{pricestrTa_478496}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478496}}
70 W 45th St
 • Gần Broadway
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_180814}} VND {{pricestrTa_180814}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_180814}}
22 East 29 Street
 • Gần Tòa nhà Empire State
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524432}} VND {{pricestrTa_524432}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524432}}
155 E 50th St
 • Gần Tòa nhà Chrysler
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_66064}} VND {{pricestrTa_66064}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_66064}}
303 Lexington Avenue
 • Gần Tòa nhà Chrysler
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_28715}} VND {{pricestrTa_28715}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_28715}}
3275 Byron St
 • Ở Wantagh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411594}} VND {{pricestrTa_411594}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411594}}
205 Wolf Rd
 • Gần Colonie Center Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381124}} VND {{pricestrTa_381124}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381124}}
29 East 29th StreetNew YorkNew York 10016
 • Gần Tòa nhà Empire State
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_32186}} VND {{pricestrTa_32186}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_32186}}
2130 Broadway at 75th Street
 • Gần Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Lincoln
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383871}} VND {{pricestrTa_383871}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383871}}
1335 Avenue Of The Americas
 • Gần Trung tâm Thương mại Rockefeller
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23049}} VND {{pricestrTa_23049}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23049}}
465 Central Park West
 • Gần Đại học Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513662}} VND {{pricestrTa_513662}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513662}}
455 Madison Avenue
 • Gần Trung tâm Thương mại Rockefeller
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_29760}} VND {{pricestrTa_29760}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_29760}}
102 West 57th Street
 • Gần Trung tâm Thương mại Rockefeller
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145620}} VND {{pricestrTa_145620}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145620}}
9079 Main Steet
 • Gần Dinh thự Samuel’s Grande
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422243}} VND {{pricestrTa_422243}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422243}}
420 Park Ave South
 • Gần Macy's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429422}} VND {{pricestrTa_429422}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429422}}
444 Park Ave S
 • Gần Tòa nhà Empire State
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533643}} VND {{pricestrTa_533643}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533643}}
1738 Elmwood Ave
 • Ở North Buffalo
 • Buffalo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429121}} VND {{pricestrTa_429121}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429121}}
214 Franklin Street
 • Ở Greenpoint
 • Brooklyn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477313}} VND {{pricestrTa_477313}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477313}}
400 High Avenue
 • Gần Cao đẳng Nyack
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460920}} VND {{pricestrTa_460920}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460920}}
370 State Route 17M
 • Gần Công viên tưởng niệm Mary H Harriman
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459501}} VND {{pricestrTa_459501}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459501}}
132 West 27th Street
 • Gần Macy's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468102}} VND {{pricestrTa_468102}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468102}}
50 Bowery, East Village
 • Ở Chinatown
 • Manhattan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497486}} VND {{pricestrTa_497486}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497486}}
144 Washington St
 • Gần Đài tưởng niệm ngày quốc lễ 11 tháng 9
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197569}} VND {{pricestrTa_197569}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197569}}
91 E Broadway
 • Ở East Village - Lower East Side
 • New York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137045}} VND {{pricestrTa_137045}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137045}}
270 W 43rd St
 • Gần Quảng trường Thời Đại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_36331}} VND {{pricestrTa_36331}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_36331}}
49 W 44th St New York
 • Gần Broadway
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71083}} VND {{pricestrTa_71083}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71083}}
865 khách sạn New York
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn New York
Địa điểm khách sạn New York
Xem thêm Thu gọn
Tiện ích khách sạn New York
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ