Newport

Thứ bảy 21-04 → Chủ nhật 22-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

54 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Newport
XEM BẢN ĐỒ

151 Admiral Kalbfus Rd
 • Gần Nhà hát Newport Playhouse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_19082}} VND {{pricestrTa_19082}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_19082}}
536 Sw Elizabeth St
 • Gần Bảo tàng Burrows House
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51230}} VND {{pricestrTa_51230}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51230}}
One Bellevue AvenueNewportRhode Island 02840
 • Gần Giáo đường Do Thái Touro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_39204}} VND {{pricestrTa_39204}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_39204}}
351 Thames StreetNewportRI 02840
 • Gần Tòa nhà danh vọng và Bảo tàng Quần vợt Quốc tế
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_165668}} VND {{pricestrTa_165668}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_165668}}
14 Pelham Street
 • Gần Giáo đường Do Thái Touro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_170403}} VND {{pricestrTa_170403}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_170403}}
901 Highway 367 N
 • Ở Newport
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59852}} VND {{pricestrTa_59852}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59852}}
337 Thames St
 • Gần Tòa nhà danh vọng và Bảo tàng Quần vợt Quốc tế
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138891}} VND {{pricestrTa_138891}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138891}}
25 Pelham Street
 • Gần Giáo đường Do Thái Touro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197704}} VND {{pricestrTa_197704}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197704}}
2633 South Pacific WayNewportOregon 97365
 • Gần Nhà máy bia mini Rogue Ales
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199577}} VND {{pricestrTa_199577}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199577}}
503 Spring Street
 • Gần Tòa nhà danh vọng và Bảo tàng Quần vợt Quốc tế
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199281}} VND {{pricestrTa_199281}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199281}}
1823 N Highway 101
 • Gần Bãi biển Nye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199578}} VND {{pricestrTa_199578}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199578}}
5 Washington Street
 • Gần Giáo đường Do Thái Touro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142154}} VND {{pricestrTa_142154}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142154}}
49 Americas Cup Ave
 • Gần Giáo đường Do Thái Touro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138895}} VND {{pricestrTa_138895}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138895}}
544 SW COAST HWY 101
 • Gần Bảo tàng Burrows House
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_48728}} VND {{pricestrTa_48728}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_48728}}
351 W Main Rd
 • Gần Bảo tàng Naval War College
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_339852}} VND {{pricestrTa_339852}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_339852}}
93 Pelham Street
 • Gần Giáo đường Do Thái Touro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_35596}} VND {{pricestrTa_35596}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_35596}}
Main Street
 • Gần Nhà thờ Burrishoole
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389234}} VND {{pricestrTa_389234}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389234}}
606 Sw Coast Hwy
 • Gần Bảo tàng Burrows House
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95018}} VND {{pricestrTa_95018}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95018}}
1014 Cosby Hwy
 • Ở Newport
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113812}} VND {{pricestrTa_113812}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113812}}
729 Northwest Coast StreetNewportOR 97365
 • Gần Bãi biển Nye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_298641}} VND {{pricestrTa_298641}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_298641}}
47 Washington St
 • Gần Giáo đường Do Thái Touro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_198218}} VND {{pricestrTa_198218}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_198218}}
63 Memorial Blvd
 • Gần Tòa nhà danh vọng và Bảo tàng Quần vợt Quốc tế
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_174427}} VND {{pricestrTa_174427}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_174427}}
1015 COSBY HIGHWAY
 • Ở Newport
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_92347}} VND {{pricestrTa_92347}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_92347}}
6 Mary St
 • Gần Đường sắt Old Colony và Newport
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133017}} VND {{pricestrTa_133017}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133017}}
240 Aquidneck Avenue
 • Gần Giáo đường Do Thái Touro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_347516}} VND {{pricestrTa_347516}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_347516}}
One Wave AvenueMiddletownRhode Island 02842
 • Gần Tòa nhà danh vọng và Bảo tàng Quần vợt Quốc tế
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_34347}} VND {{pricestrTa_34347}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_34347}}
1022 Cosby Highway
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_192745}} VND {{pricestrTa_192745}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_192745}}
29 Kay St
 • Gần Giáo đường Do Thái Touro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_160470}} VND {{pricestrTa_160470}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_160470}}
30 Bellevue Ave
 • Gần Giáo đường Do Thái Touro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137450}} VND {{pricestrTa_137450}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137450}}
96 Pelham Street
 • Gần Giáo đường Do Thái Touro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_198189}} VND {{pricestrTa_198189}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_198189}}
20 Hotel Dr
 • Gần Khu cứu hộ động vật hoang dã quốc gia John H. Chafee
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366698}} VND {{pricestrTa_366698}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366698}}
405 Thames St
 • Gần Tòa nhà danh vọng và Bảo tàng Quần vợt Quốc tế
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142152}} VND {{pricestrTa_142152}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142152}}
531 Sw Fall St
 • Gần Bảo tàng Burrows House
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_112752}} VND {{pricestrTa_112752}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_112752}}
420 Riverboat Row
 • Gần Nhà kính Krohn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_360066}} VND {{pricestrTa_360066}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_360066}}
359 Thames St.
 • Gần Tòa nhà danh vọng và Bảo tàng Quần vợt Quốc tế
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_367071}} VND {{pricestrTa_367071}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_367071}}
75 Mill StreetNewportRI 02840
 • Gần Giáo đường Do Thái Touro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97582}} VND {{pricestrTa_97582}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97582}}
352 Spring Street
 • Gần Tòa nhà danh vọng và Bảo tàng Quần vợt Quốc tế
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199283}} VND {{pricestrTa_199283}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199283}}
317 W Main Rd
 • Gần Đường sắt Old Colony và Newport
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95453}} VND {{pricestrTa_95453}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95453}}
729 Northwest Coast StreetNewportOR 97365
 • Gần Bãi biển Nye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_365499}} VND {{pricestrTa_365499}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_365499}}
25 America's Cup Ave
 • Gần Đường sắt Old Colony và Newport
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97475}} VND {{pricestrTa_97475}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97475}}
101 Olivia Dr
 • Ở Newport
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50249}} VND {{pricestrTa_50249}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50249}}
41 Mary St
 • Gần Giáo đường Do Thái Touro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142153}} VND {{pricestrTa_142153}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142153}}
135 SE 32nd ST.
 • Gần Thủy cung Bờ biển Oregon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_196429}} VND {{pricestrTa_196429}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_196429}}
1010 Cosby Hwy
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_341002}} VND {{pricestrTa_341002}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_341002}}
3641 Northwest Oceanview DriveNewportOR 97365
 • Gần Sân gôn Agate Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_260579}} VND {{pricestrTa_260579}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_260579}}
54 khách sạn Newport

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ