Philadelphia

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

86 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Philadelphia
XEM BẢN ĐỒ

201 S Columbus Blvd
 • Gần Hội trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_36333}} VND {{pricestrTa_36333}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_36333}}
1227 Race St
 • Gần Chợ Reading Terminal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142280}} VND {{pricestrTa_142280}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142280}}
500 Stevens Dr
 • Ở Tinicum Township
 • Philadelphia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98013}} VND {{pricestrTa_98013}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98013}}
4630 Island Ave
 • Gần Pháo đài Mifflin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144348}} VND {{pricestrTa_144348}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144348}}
1628 Chestnut St
 • Gần Nhà tưởng nniệm Quốc gia Ben Franklin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_93095}} VND {{pricestrTa_93095}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_93095}}
1700 Ben Franklin Pkwy
 • Gần Chợ Reading Terminal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98700}} VND {{pricestrTa_98700}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98700}}
1225 Vine Street
 • Gần Chợ Reading Terminal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516372}} VND {{pricestrTa_516372}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516372}}
1201 Race Street
 • Gần Chợ Reading Terminal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_346831}} VND {{pricestrTa_346831}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_346831}}
9000 Tinicum Blvd
 • Ở Eastwick
 • Philadelphia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366614}} VND {{pricestrTa_366614}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366614}}
8880 Bertrum Ave
 • Ở Eastwick
 • Philadelphia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366492}} VND {{pricestrTa_366492}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366492}}
201 North 17th Street
 • Gần Nhà tưởng nniệm Quốc gia Ben Franklin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_31045}} VND {{pricestrTa_31045}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_31045}}
220 S 17th Street
 • Gần Chợ Reading Terminal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381354}} VND {{pricestrTa_381354}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381354}}
4101b Island Ave
 • Gần Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia John Heinz ở Tinicum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_48312}} VND {{pricestrTa_48312}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_48312}}
1 Logan Sq
 • Gần Nhà tưởng nniệm Quốc gia Ben Franklin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_22207}} VND {{pricestrTa_22207}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_22207}}
237 S. Broad St.
 • Gần Chợ Reading Terminal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58562}} VND {{pricestrTa_58562}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58562}}
1776 Benjamin Franklin Pkwy
 • Gần Chợ Reading Terminal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_38959}} VND {{pricestrTa_38959}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_38959}}
3600 Sansom St
 • Gần Đại học Pennsylvania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382659}} VND {{pricestrTa_382659}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382659}}
4200 City Avenue
 • Gần Đại học St. Joseph's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58565}} VND {{pricestrTa_58565}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58565}}
4509 Island Ave
 • Gần Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia John Heinz ở Tinicum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57853}} VND {{pricestrTa_57853}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57853}}
1001 Intrepid Ave
 • Gần Cung thể thao Wells Fargo Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417179}} VND {{pricestrTa_417179}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417179}}
1500 Locust Street
 • Gần Chợ Reading Terminal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538420}} VND {{pricestrTa_538420}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538420}}
2001 Ridley Creek Road
 • Gần Vườn John J. Tyler
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199058}} VND {{pricestrTa_199058}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199058}}
8900 Bartram Ave
 • Ở Eastwick
 • Philadelphia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366474}} VND {{pricestrTa_366474}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366474}}
2101 Chestnut Street
 • Gần Nhà tưởng nniệm Quốc gia Ben Franklin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467688}} VND {{pricestrTa_467688}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467688}}
1301 Race St
 • Gần Chợ Reading Terminal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_34759}} VND {{pricestrTa_34759}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_34759}}
4444 City Ave
 • Gần Đại học St. Joseph's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97608}} VND {{pricestrTa_97608}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97608}}
1 Dock St
 • Gần Hội trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_43340}} VND {{pricestrTa_43340}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_43340}}
728 Market Street
 • Gần Trung tâm Liberty Bell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467691}} VND {{pricestrTa_467691}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467691}}
4010 City Avenue
 • Gần Đại học St. Joseph's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_185705}} VND {{pricestrTa_185705}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_185705}}
4200 Roosevelt Blvd
 • Ở Philadelphia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20791}} VND {{pricestrTa_20791}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20791}}
6324 Burbridge Street
 • Gần Địa điểm Lịch sử Nhà Johnson
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199059}} VND {{pricestrTa_199059}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199059}}
15211 Highway 16 W
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136540}} VND {{pricestrTa_136540}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136540}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561250}} VND {{pricestrTa_561250}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561250}}
1530 Highway 16 W
 • Ở Philadelphia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363757}} VND {{pricestrTa_363757}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363757}}
Ten Avenue of the Arts
 • Gần Chợ Reading Terminal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382832}} VND {{pricestrTa_382832}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382832}}
222 West Rittenhouse Square
 • Gần Nhà tưởng nniệm Quốc gia Ben Franklin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469116}} VND {{pricestrTa_469116}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469116}}
4200a City Ave
 • Gần Sở thú Philadelphia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_190492}} VND {{pricestrTa_190492}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_190492}}
8800 Bartram Ave
 • Ở Eastwick
 • Philadelphia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133119}} VND {{pricestrTa_133119}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133119}}
100 N Christopher Columbus Blvd
 • Gần Penn's Landing
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20381}} VND {{pricestrTa_20381}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20381}}
1100 Arch St
 • Gần Trung tâm Liberty Bell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_32280}} VND {{pricestrTa_32280}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_32280}}
200 South Broad Street
 • Gần Chợ Reading Terminal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_41121}} VND {{pricestrTa_41121}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_41121}}
225 South 8th Street
 • Gần Trung tâm Liberty Bell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_339085}} VND {{pricestrTa_339085}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_339085}}
117 S 17th St
 • Gần Nhà tưởng nniệm Quốc gia Ben Franklin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395771}} VND {{pricestrTa_395771}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395771}}
9000 Bartram Ave
 • Ở Eastwick
 • Philadelphia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58563}} VND {{pricestrTa_58563}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58563}}
9461 Roosevelt Blvd
 • Tại khu vực thương mại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58561}} VND {{pricestrTa_58561}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58561}}
86 khách sạn Philadelphia

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ