Puerto Morelos

Thứ ba 24-04 → Thứ tư 25-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

50 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Puerto Morelos
XEM BẢN ĐỒ

Avenida Javier Rojo Gomez, SM 2, Manzana 2, Lote 16
 • Gần Quảng trường Thị trấn Puerto Morelos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533086}} VND {{pricestrTa_533086}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533086}}
Carretera Cancún-Puerto Morelos Km.27.5, Mza. 37 SM. 12, Bahía Petempich
 • Gần Sở thú Crococun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453183}} VND {{pricestrTa_453183}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453183}}
Supermanzana 12, Manzana 27, Lote 13
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436241}} VND {{pricestrTa_436241}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436241}}
Av Rafael E Melgar Lote 5
 • Gần Chợ Thủ công
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511393}} VND {{pricestrTa_511393}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511393}}
Boulevard el Cid Unidad 15
 • Gần Bãi biển Ojo de Agua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_64840}} VND {{pricestrTa_64840}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_64840}}
Calle 12 Mza. 41 Lote 2-04, Bahia Petempich
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458597}} VND {{pricestrTa_458597}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458597}}
Carretera Cancún Puerto Morelos Km 27.5
 • Gần Sở thú Crococun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453729}} VND {{pricestrTa_453729}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453729}}
Calle 12 Manzana 41, Lote 2-04, Bahia Petempich
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513074}} VND {{pricestrTa_513074}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513074}}
SM 11, MZ 9, Lote 10
 • Gần Sở thú Crococun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384317}} VND {{pricestrTa_384317}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384317}}
Av.Andres Quintana Roo, #788, SM 2 Maz. 21 btw Benito Juarez & Josefa Ortiz
 • Gần Quảng trường Thị trấn Puerto Morelos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410186}} VND {{pricestrTa_410186}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410186}}
Carretera Canc?n
 • Gần Sở thú Crococun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_359910}} VND {{pricestrTa_359910}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_359910}}
Carretera Cancun Puerto Morelos km 27.5
 • Gần Sở thú Crococun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_126597}} VND {{pricestrTa_126597}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_126597}}
Unidad 26
 • Gần Bãi biển Ojo de Agua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78512}} VND {{pricestrTa_78512}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78512}}
Blvd. El Cid, Unidad 28 Lote 1, Manzana 20 Supermanzana 3
 • Gần Chợ Thủ công
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413620}} VND {{pricestrTa_413620}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413620}}
Avenida Ninos Heroes, 802
 • Gần Quảng trường Thị trấn Puerto Morelos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409836}} VND {{pricestrTa_409836}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409836}}
Blvd. El Cid, Unidad 28 Lote 1-01, Manzana 20 Supermanzana 3
 • Gần Chợ Thủ công
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445881}} VND {{pricestrTa_445881}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445881}}
Carr. Federal 307 Chet-Pto. Juarez, Km 324 - 342, Mza. 7, Lt. 1, SM 11
 • Gần Sở thú Crococun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385598}} VND {{pricestrTa_385598}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385598}}
Carretera Federal Chetumal Puerto Juárez, Km 324-342 Manzana 1, Lote 3, SM 11
 • Gần Sở thú Crococun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395832}} VND {{pricestrTa_395832}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395832}}
Ave Javier Rojo Gomez Super Mz 1, Manzana 9, Lote 3
 • Gần Chợ Thủ công
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455391}} VND {{pricestrTa_455391}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455391}}
Av. Javier Rojo Gomez
 • Gần Quảng trường Thị trấn Puerto Morelos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507531}} VND {{pricestrTa_507531}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507531}}
Carr Fed 307 Tulum-Cancun Kmm 332.15, SM31 MZ03
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428950}} VND {{pricestrTa_428950}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428950}}
Carretera Federal 307, Tulum-Cancun Km 332,15, SM31, MZ 03
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430299}} VND {{pricestrTa_430299}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430299}}
Super manzana 12, Lote 1-05
 • Gần Sở thú Crococun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388603}} VND {{pricestrTa_388603}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388603}}
S.S. 12, Mza. 15, Lote 1-02, 103, Predio María Irene
 • Gần Sở thú Crococun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443070}} VND {{pricestrTa_443070}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443070}}
Carretera Chetumal-Puerto Juarez Km 309
 • Ở Maroma
 • Playa del Carmen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23432}} VND {{pricestrTa_23432}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23432}}
30 Miguel Hidalgo Avenue
 • Ở Temixco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78072}} VND {{pricestrTa_78072}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78072}}
Av Javier Rojo Gomez
 • Gần Quảng trường Thị trấn Puerto Morelos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414192}} VND {{pricestrTa_414192}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414192}}
Carretera Cancun-Puerto Morelos, block 41 lot 35 Smza 38
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452535}} VND {{pricestrTa_452535}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452535}}
Jaguar Norte 19 MZ. 2 LO 103
 • Gần Vườn thực vật Tiến sĩ Alfredo Barrera Marin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536845}} VND {{pricestrTa_536845}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536845}}
Carretera Puerto Morelos - Leona Vicario, Ruta de los Cenotes Km.9
 • Gần Câu lạc bộ Polo El Rey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461428}} VND {{pricestrTa_461428}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461428}}
Calle Jaguar Norte Apt 19L, Villas La Playa
 • Gần Vườn thực vật Tiến sĩ Alfredo Barrera Marin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515791}} VND {{pricestrTa_515791}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515791}}
Av. Niños Heroes 450, SM2, M12, L16
 • Gần Quảng trường Thị trấn Puerto Morelos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551578}} VND {{pricestrTa_551578}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551578}}
Residencial Alborada 19
 • Gần Vườn thực vật Tiến sĩ Alfredo Barrera Marin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540238}} VND {{pricestrTa_540238}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540238}}
SM 011 Mza. 1 L7 Calle Palapa Armonia
 • Gần Quảng trường Thị trấn Puerto Morelos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452736}} VND {{pricestrTa_452736}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452736}}
Avenida Javier Rojo Gomez SM2, Lt16
 • Gần Quảng trường Thị trấn Puerto Morelos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497471}} VND {{pricestrTa_497471}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497471}}
Carretera Puerto Morelos KM 27.5
 • Ở Petempich Bay
 • Puerto Morelos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_332874}} VND {{pricestrTa_332874}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_332874}}
Av. Javier Rojo Gomez, SM. 2 MZA.13, Lote 2-15
 • Gần Quảng trường Thị trấn Puerto Morelos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498787}} VND {{pricestrTa_498787}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498787}}
Carr Fed 307 Tulum - Cancun, Km 332
 • Gần Quảng trường Thị trấn Puerto Morelos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529125}} VND {{pricestrTa_529125}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529125}}
Av. Javier Rojo Gomez, SM2, L4, Mz15
 • Gần Quảng trường Thị trấn Puerto Morelos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551576}} VND {{pricestrTa_551576}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551576}}
Av. Niños Heroes 806
 • Gần Quảng trường Thị trấn Puerto Morelos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539424}} VND {{pricestrTa_539424}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539424}}
Av. Javier Rojo Gomez, SM 2, M. 5, L. 17
 • Gần Quảng trường Thị trấn Puerto Morelos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415129}} VND {{pricestrTa_415129}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415129}}
Av. Timon, Residencial Alborada Edif 11, SM 19, Mza 35, Apartment J
 • Gần Vườn thực vật Tiến sĩ Alfredo Barrera Marin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550915}} VND {{pricestrTa_550915}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550915}}
Costera NorteLote 1 Sm. 10 Mz. 26Puerto Morelos 77580Riviera Maya
 • Gần Bãi biển Ojo de Agua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_206054}} VND {{pricestrTa_206054}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_206054}}
Av. Javier Rojo Gomez Calle Plutarco, Elias Calles SMZA MZ 13, Lote 2-15
 • Gần Quảng trường Thị trấn Puerto Morelos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458289}} VND {{pricestrTa_458289}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458289}}
Calle Heriberto Frias SM 2 Mz 14 Lote 7
 • Gần Quảng trường Thị trấn Puerto Morelos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414193}} VND {{pricestrTa_414193}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414193}}
50 khách sạn Puerto Morelos
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Puerto Morelos
Tiện ích khách sạn Puerto Morelos
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ