Santa Barbara

Thứ sáu 20-04 → Thứ bảy 21-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

43 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

20-04-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Santa Barbara
XEM BẢN ĐỒ

424 Por La Mar Drive
 • Gần Sở thú Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385583}} VND {{pricestrTa_385583}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385583}}
109 Bath Street
 • Ở Santa Barbara Beach
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480573}} VND {{pricestrTa_480573}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480573}}
633 E Cabrillo Blvd
 • Gần Sở thú Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_21860}} VND {{pricestrTa_21860}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_21860}}
5490 Hollister Ave
 • Gần Dinh thự Santa Barbara Orchid
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97631}} VND {{pricestrTa_97631}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97631}}
800 Alvarado Place
 • Gần Mission Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134560}} VND {{pricestrTa_134560}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134560}}
12 E Montecito Street
 • Gần Pháo đài Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427468}} VND {{pricestrTa_427468}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427468}}
121 East Arrellaga Street
 • Gần Tòa án hạt Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145181}} VND {{pricestrTa_145181}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145181}}
4870 CALLE REAL
 • Gần Dinh thự Santa Barbara Orchid
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366616}} VND {{pricestrTa_366616}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366616}}
202 W Cabrillo Blvd
 • Ở Bãi biển phía Tây
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_43783}} VND {{pricestrTa_43783}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_43783}}
8301 Hollister Ave
 • Gần Câu lạc bộ golf Sandpiper
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_52562}} VND {{pricestrTa_52562}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_52562}}
5650 Calle Real
 • Gần Trung tâm Nông nghiệp Đô thị tại Khu vườn Fairview
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_52620}} VND {{pricestrTa_52620}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_52620}}
4770 Calle Real
 • Gần Trung tâm Nông nghiệp Đô thị tại Khu vườn Fairview
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77374}} VND {{pricestrTa_77374}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77374}}
17 W Haley St
 • Gần Trung tâm Biển Ty Warner
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_83064}} VND {{pricestrTa_83064}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_83064}}
2220 Bath Street
 • Gần Mission Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_91811}} VND {{pricestrTa_91811}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_91811}}
1295 Coast Village Rd
 • Ở Montecito
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97592}} VND {{pricestrTa_97592}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97592}}
433 W Montecito St
 • Ở Bãi biển phía Tây
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23624}} VND {{pricestrTa_23624}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23624}}
1111 E Cabrillo Blvd
 • Gần Sở thú Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27387}} VND {{pricestrTa_27387}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27387}}
901 E Cabrillo Blvd
 • Gần Sở thú Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_28377}} VND {{pricestrTa_28377}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_28377}}
1029 ORILLA DEL MAR
 • Gần Sở thú Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142456}} VND {{pricestrTa_142456}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142456}}
3525 State St
 • Ở Phố Upper State
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144804}} VND {{pricestrTa_144804}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144804}}
3850 State St
 • Ở Phố Upper State
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_19101}} VND {{pricestrTa_19101}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_19101}}
1601 State St
 • Gần Tòa án hạt Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_21469}} VND {{pricestrTa_21469}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_21469}}
3055 De La Vina St
 • Ở Phố Upper State
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97931}} VND {{pricestrTa_97931}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97931}}
533 State St
 • Gần Pháo đài Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99570}} VND {{pricestrTa_99570}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99570}}
1188 Coast Vlg
 • Ở Montecito
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130070}} VND {{pricestrTa_130070}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130070}}
206 Castillo StreetSanta BarbaraCA 93101
 • Ở Bãi biển phía Tây
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130914}} VND {{pricestrTa_130914}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130914}}
232 Natoma Ave
 • Ở Bãi biển phía Tây
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134355}} VND {{pricestrTa_134355}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134355}}
306 W Cabrillo Blvd
 • Ở Santa Barbara Beach
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382302}} VND {{pricestrTa_382302}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382302}}
336 W. Cabrillo Blvd
 • Ở Santa Barbara Beach
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384437}} VND {{pricestrTa_384437}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384437}}
104 Bath Street
 • Ở Santa Barbara Beach
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385195}} VND {{pricestrTa_385195}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385195}}
433 Corona Del Mar Drive
 • Gần Sở thú Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385433}} VND {{pricestrTa_385433}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385433}}
128 Castillo St
 • Ở Bãi biển phía Tây
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_146469}} VND {{pricestrTa_146469}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_146469}}
102 West Cabrillo Blvd
 • Ở Bãi biển phía Tây
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_147996}} VND {{pricestrTa_147996}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_147996}}
18 Bath Street
 • Ở Bãi biển phía Tây
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_189488}} VND {{pricestrTa_189488}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_189488}}
15 Chapala Street
 • Ở Bãi biển phía Tây
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199095}} VND {{pricestrTa_199095}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199095}}
121 State StreetSanta BarbaraCalifornia 93101
 • Ở Bãi biển phía Tây
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_206718}} VND {{pricestrTa_206718}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_206718}}
223 Castillo St
 • Ở Bãi biển phía Tây
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340704}} VND {{pricestrTa_340704}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340704}}
36 State Street
 • Ở Santa Barbara Beach
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530549}} VND {{pricestrTa_530549}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530549}}
31 W Carrillo St
 • Gần Pháo đài Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385636}} VND {{pricestrTa_385636}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385636}}
443 Corona Del Mar
 • Gần Sở thú Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420108}} VND {{pricestrTa_420108}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420108}}
3505 State Street
 • Gần Mission Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420109}} VND {{pricestrTa_420109}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420109}}
421 South Milpas Street
 • Gần Sở thú Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422070}} VND {{pricestrTa_422070}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422070}}
3504 State Street
 • Gần Mission Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422178}} VND {{pricestrTa_422178}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422178}}
43 khách sạn Santa Barbara
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ