Santiago

Thứ năm 22-03 → Thứ sáu 23-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Santiago
XEM BẢN ĐỒ

El Gobernador 0183, Providencia
 • Ở Core area of Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524318}} VND {{pricestrTa_524318}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524318}}
Coronel Santiago Bueras 121
 • Ở Downtown Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409163}} VND {{pricestrTa_409163}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409163}}
Ismael Valdés Vergara 740
 • Ở Bellavista
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470743}} VND {{pricestrTa_470743}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470743}}
Avenida Ricardo Lyon 1525, Providencia
 • Ở Providencia
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492678}} VND {{pricestrTa_492678}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492678}}
Fernando Manterola 0550, Providencia Island
 • Gần Đồi San Cristobal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412122}} VND {{pricestrTa_412122}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412122}}
Europa 1919 - Providencia
 • Ở Core area of Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424515}} VND {{pricestrTa_424515}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424515}}
San Pablo, 1457
 • Gần Quảng trường thị trấn Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447994}} VND {{pricestrTa_447994}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447994}}
Huerfanos 1400, esquina Amunategui
 • Gần Palacio de la Moneda
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420337}} VND {{pricestrTa_420337}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420337}}
Antonia López de Bello 040, Providencia
 • Gần Đồi San Cristobal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432817}} VND {{pricestrTa_432817}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432817}}
Almirante Simpson 50
 • Ở Downtown Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515535}} VND {{pricestrTa_515535}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515535}}
Carmencita 45 Las Condes
 • Gần Trung tâm Costanera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384454}} VND {{pricestrTa_384454}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384454}}
Huerfanos 1178
 • Gần Palacio de la Moneda
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512537}} VND {{pricestrTa_512537}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512537}}
Bellavista 234, Recoleta
 • Gần Quảng trường thị trấn Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478050}} VND {{pricestrTa_478050}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478050}}
Los Españoles 2539
 • Ở Core area of Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498605}} VND {{pricestrTa_498605}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498605}}
Portugal 415
 • Ở Downtown Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493980}} VND {{pricestrTa_493980}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493980}}
Av. Ricardo Lyon 207, Providencia
 • Ở Core area of Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381908}} VND {{pricestrTa_381908}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381908}}
Alonso de Cordova 6050
 • Ở Apoquindo
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519189}} VND {{pricestrTa_519189}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519189}}
Perez Valenzuela 1650, Providencia
 • Ở Core area of Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485965}} VND {{pricestrTa_485965}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485965}}
Ismael Valdes Vergara 312
 • Gần Quảng trường thị trấn Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414547}} VND {{pricestrTa_414547}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414547}}
Calle Huérfanos 539
 • Gần Palacio de la Moneda
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489974}} VND {{pricestrTa_489974}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489974}}
C / Pio Nono 193 - Bellavista
 • Gần Đồi San Cristobal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449649}} VND {{pricestrTa_449649}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449649}}
Av. Presidente Kennedy, 5933
 • Ở Apoquindo
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426759}} VND {{pricestrTa_426759}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426759}}
Calle Loreto 229, Bellavista
 • Ở Bellavista
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475717}} VND {{pricestrTa_475717}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475717}}
Huerfanos 1400 depto 1304
 • Gần Palacio de la Moneda
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417272}} VND {{pricestrTa_417272}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417272}}
Republica Arabe de Egipto 670
 • Ở Apoquindo
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473747}} VND {{pricestrTa_473747}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473747}}
Avenida Vitacura, 4873
 • Ở Vitacura
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401835}} VND {{pricestrTa_401835}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401835}}
Almirante Montt 465, Bellas Artes
 • Gần Quảng trường thị trấn Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470742}} VND {{pricestrTa_470742}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470742}}
Constitucion 195, Bellavista
 • Gần Đồi San Cristobal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413524}} VND {{pricestrTa_413524}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413524}}
Av. Kennedy 4570, Vitacura
 • Ở Las Condes
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408949}} VND {{pricestrTa_408949}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408949}}
Esteban dell'Orto 6615
 • Ở Apoquindo
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383230}} VND {{pricestrTa_383230}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383230}}
Avda. Condell, 40
 • Ở Downtown Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382110}} VND {{pricestrTa_382110}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382110}}
Los Araucanos 2021, Providencia
 • Ở Core area of Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481998}} VND {{pricestrTa_481998}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481998}}
Diego de Velàsquez 2071
 • Ở Core area of Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518672}} VND {{pricestrTa_518672}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518672}}
Merced 562, 317 B
 • Gần Quảng trường thị trấn Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412714}} VND {{pricestrTa_412714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412714}}
Huerfanos 1400, Of 214 Torre B
 • Gần Palacio de la Moneda
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401414}} VND {{pricestrTa_401414}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401414}}
Santa Beatriz 50
 • Ở Core area of Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520591}} VND {{pricestrTa_520591}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520591}}
Av. Pedro de Valdivia, 150
 • Ở Core area of Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517942}} VND {{pricestrTa_517942}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517942}}
Huerfanos 574, Santiago Centro
 • Gần Palacio de la Moneda
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524292}} VND {{pricestrTa_524292}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524292}}
Nueva Providencia 1372
 • Ở Core area of Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517893}} VND {{pricestrTa_517893}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517893}}
Merced 433
 • Gần Quảng trường thị trấn Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511228}} VND {{pricestrTa_511228}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511228}}
Avenida Vicuna Mackenna, 92
 • Ở Downtown Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427151}} VND {{pricestrTa_427151}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427151}}
Dardignac 28
 • Gần Đồi San Cristobal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420766}} VND {{pricestrTa_420766}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420766}}
Enrique Mac Iver 661
 • Gần Quảng trường thị trấn Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403685}} VND {{pricestrTa_403685}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403685}}
Lota 2233
 • Ở Core area of Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443040}} VND {{pricestrTa_443040}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443040}}
Presidente Kennedy Avenue 4422, Vitacura
 • Ở Vitacura
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469905}} VND {{pricestrTa_469905}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469905}}
158 khách sạn Santiago

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ