Sarasota

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

45 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Sarasota
XEM BẢN ĐỒ

811 S TAMIAMI TRAIL
 • Gần Vườn Bách thảo Marie Selby
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366789}} VND {{pricestrTa_366789}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366789}}
1735 Stickney Point Rd
 • Gần Siesta Key Public Bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136105}} VND {{pricestrTa_136105}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136105}}
4800 N Tamiami Trl
 • Gần Viện bảo tàng nghệ thuật Ringling
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97751}} VND {{pricestrTa_97751}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97751}}
6231 Lake Osprey Dr
 • Gần Trung tâm Thương mại Mall at University Town Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97006}} VND {{pricestrTa_97006}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97006}}
1000 Blvd Of The Arts
 • Gần Vườn Bách thảo Marie Selby
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78221}} VND {{pricestrTa_78221}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78221}}
6717 Sarasea Cir
 • Gần Siesta Key Public Bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142473}} VND {{pricestrTa_142473}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142473}}
528 South Polk Drive
 • Gần St. Armands Circle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199129}} VND {{pricestrTa_199129}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199129}}
5995 Cattleridge Blvd
 • Gần Bệnh viện Bác sĩ Sarasota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_338529}} VND {{pricestrTa_338529}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_338529}}
138 Garfield Dr
 • Gần St. Armands Circle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199128}} VND {{pricestrTa_199128}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199128}}
1425 S Tamiami Trl
 • Gần Vườn Bách thảo Marie Selby
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73706}} VND {{pricestrTa_73706}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73706}}
5774 Clark Rd
 • Gần Trung tâm giải trí Livingston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362284}} VND {{pricestrTa_362284}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362284}}
7150 N Tamiami Trail
 • Gần Đại học South Florida Sarasota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97007}} VND {{pricestrTa_97007}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97007}}
5000 North Tamiami TrailSarasotaFL 34234
 • Gần Viện bảo tàng nghệ thuật Ringling
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71050}} VND {{pricestrTa_71050}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71050}}
5690 Honore AvenueSarasotaFL 34233
 • Ở Bee Ridge
 • Sarasota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_296939}} VND {{pricestrTa_296939}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_296939}}
5730 Gantt Rd
 • Ở Bee Ridge
 • Sarasota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59823}} VND {{pricestrTa_59823}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59823}}
1540 Ben Franklin Dr
 • Ở Lido Key
 • Sarasota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_22964}} VND {{pricestrTa_22964}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_22964}}
8378 South Tamiami Trail
 • Gần Pelican Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_17479}} VND {{pricestrTa_17479}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_17479}}
3470 Fruitville Rd
 • Gần Trung tâm thương mại Sarasota Commons
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137017}} VND {{pricestrTa_137017}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137017}}
5340 N Tamiami Trl
 • Gần Viện bảo tàng nghệ thuật Ringling
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137869}} VND {{pricestrTa_137869}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137869}}
6600 S Tamiami Trl
 • Gần Bến du thuyền Siesta Key
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_96718}} VND {{pricestrTa_96718}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_96718}}
6150 Midnight Pass RoadSarasotaFlorida 34242
 • Gần Trung tâm giải trí gia đình Coconuts
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_188347}} VND {{pricestrTa_188347}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_188347}}
930 BEN FRANKLIN DRIVE
 • Ở Lido Key
 • Sarasota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540706}} VND {{pricestrTa_540706}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540706}}
8270 N Tamiami Trl
 • Gần Đại học South Florida Sarasota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58675}} VND {{pricestrTa_58675}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58675}}
900 University Pkwy
 • Gần Viện bảo tàng nghệ thuật Ringling
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98382}} VND {{pricestrTa_98382}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98382}}
4309 N Tamiami Trail
 • Gần Vườn Sarasota Jungle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110862}} VND {{pricestrTa_110862}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110862}}
975 University Pkwy
 • Gần Viện bảo tàng nghệ thuật Ringling
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_194513}} VND {{pricestrTa_194513}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_194513}}
140 Columbus Blvd.
 • Ở Làng Siesta Key
 • Siesta Key
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199133}} VND {{pricestrTa_199133}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199133}}
1223 Boulevard Of The Arts
 • Gần Vườn Bách thảo Marie Selby
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73674}} VND {{pricestrTa_73674}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73674}}
5311 Ocean Blvd
 • Ở Làng Siesta Key
 • Siesta Key
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363468}} VND {{pricestrTa_363468}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363468}}
1111 Ritz Carlton Dr
 • Gần Công viên Causeway
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383819}} VND {{pricestrTa_383819}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383819}}
5116 Calle MinorgaSarasotaFL 34242
 • Ở Làng Siesta Key
 • Siesta Key
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_296940}} VND {{pricestrTa_296940}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_296940}}
950 University Parkway
 • Gần Viện bảo tàng nghệ thuật Ringling
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137346}} VND {{pricestrTa_137346}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137346}}
5931 Fruitville Rd
 • Ở Fruitville
 • Sarasota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77882}} VND {{pricestrTa_77882}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77882}}
1020 University Pkwy
 • Gần Viện bảo tàng nghệ thuật Ringling
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366877}} VND {{pricestrTa_366877}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366877}}
233 Ben Franklin Dr
 • Gần St. Armands Circle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381101}} VND {{pricestrTa_381101}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381101}}
1040 University Pkwy
 • Gần Viện bảo tàng nghệ thuật Ringling
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144404}} VND {{pricestrTa_144404}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144404}}
6732 Sarasea Circle
 • Gần Siesta Key Public Bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199131}} VND {{pricestrTa_199131}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199131}}
4675 N Tamiami Trl
 • Gần Vườn Sarasota Jungle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_332932}} VND {{pricestrTa_332932}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_332932}}
7251 N Tamiami Trl
 • Gần Đại học South Florida Sarasota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139744}} VND {{pricestrTa_139744}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139744}}
8009 15th Street E
 • Gần Đại học South Florida Sarasota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_146553}} VND {{pricestrTa_146553}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_146553}}
850 University Pkwy
 • Gần Viện bảo tàng nghệ thuật Ringling
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366473}} VND {{pricestrTa_366473}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366473}}
1803 N Tamiami Trail
 • Gần Vườn Sarasota Jungle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74441}} VND {{pricestrTa_74441}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74441}}
1175 N Gulfstream Ave
 • Ở Central Sarasota
 • Sarasota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510470}} VND {{pricestrTa_510470}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510470}}
1401 Ringling Boulevard
 • Gần Vườn Bách thảo Marie Selby
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465679}} VND {{pricestrTa_465679}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465679}}
305 North Cattlemen Road
 • Gần Trung tâm Thương mại Mall at University Town Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512692}} VND {{pricestrTa_512692}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512692}}
45 khách sạn Sarasota

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ