Savaneta

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Savaneta
XEM BẢN ĐỒ

J.E. Irausquin Boulevard, #370
 • Gần Sân quần vợt Omnibus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386136}} VND {{pricestrTa_386136}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386136}}
Westpunt 13
 • Gần Bãi biển Arashi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440137}} VND {{pricestrTa_440137}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440137}}
J. E. Iraussquin Boulevard 230
 • Gần Sòng bạc Excelsior A-ru-ba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500784}} VND {{pricestrTa_500784}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500784}}
J E Irausquin Boulevard 77
 • Gần Trang trại Bướm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382150}} VND {{pricestrTa_382150}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382150}}
Emmastraat 63
 • Gần Trung tâm Mua sắm Hoàng gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440140}} VND {{pricestrTa_440140}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440140}}
J E Irausquin Blvd No 81
 • Gần Trang trại Bướm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383636}} VND {{pricestrTa_383636}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383636}}
28 Bucutiweg
 • Gần Nhà hát và Trung tâm Văn hóa Cas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438625}} VND {{pricestrTa_438625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438625}}
123-K
 • Gần Công viên Nước Blue Parrotfish
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_231926}} VND {{pricestrTa_231926}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_231926}}
Salinja Cerca 25M
 • Gần Bãi biển Fisherman's Huts
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473139}} VND {{pricestrTa_473139}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473139}}
Bakval 20
 • Gần Trung tâm thương mại Paseo Herencia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394384}} VND {{pricestrTa_394384}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394384}}
Safir 49 - 55, Malmok
 • Gần Bãi biển Arashi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455380}} VND {{pricestrTa_455380}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455380}}
Kwartstraat 10
 • Gần Trung tâm Mua sắm Hoàng gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482736}} VND {{pricestrTa_482736}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482736}}
Saliña Cerca 25D
 • Gần Bãi biển Fisherman's Huts
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473424}} VND {{pricestrTa_473424}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473424}}
Kamay 13-d
 • Gần Palm Beach Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439187}} VND {{pricestrTa_439187}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439187}}
Calabas 35-A, Palm Beach
 • Gần Cối xay gió cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530284}} VND {{pricestrTa_530284}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530284}}
Boegoeroei 33F
 • Gần Cối xay gió cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514008}} VND {{pricestrTa_514008}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514008}}
Bubali 6, Eagle Beach
 • Gần Cối xay gió cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411950}} VND {{pricestrTa_411950}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411950}}
Matadera 3E
 • Gần Cối xay gió cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459961}} VND {{pricestrTa_459961}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459961}}
Caya Ritmo 11
 • Gần Khu bảo tồn chim Bubali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460526}} VND {{pricestrTa_460526}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460526}}
J.E Irausquin Boulevard 228 F, Eagle Beach
 • Gần Sòng bạc Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493503}} VND {{pricestrTa_493503}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493503}}
J.E. Irausquin Blvd 93
 • Gần Sòng bạc Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456726}} VND {{pricestrTa_456726}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456726}}
Palm Beach 268
 • Gần Palm Beach Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471289}} VND {{pricestrTa_471289}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471289}}
Boegoeroei 11Z
 • Gần Cối xay gió cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429847}} VND {{pricestrTa_429847}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429847}}
Alto Vista 42-A
 • Gần Nhà thờ Alto Vista
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452147}} VND {{pricestrTa_452147}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452147}}
Rte 3, Kudawecha 15
 • Gần Nhà thờ Alto Vista
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478798}} VND {{pricestrTa_478798}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478798}}
Palm Beach 234
 • Gần Palm Beach Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462073}} VND {{pricestrTa_462073}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462073}}
Bubali #143
 • Gần Khu bảo tồn chim Bubali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432331}} VND {{pricestrTa_432331}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432331}}
Sero Pela 4J
 • Gần Nhà thờ Alto Vista
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457819}} VND {{pricestrTa_457819}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457819}}
Stadionweg 4-b, Entrance Kwartstraat
 • Gần Trung tâm Mua sắm Hoàng gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448582}} VND {{pricestrTa_448582}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448582}}
Bakval 7K
 • Gần Bãi biển Fisherman's Huts
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513886}} VND {{pricestrTa_513886}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513886}}
Bubali 74F, Eagle Beach
 • Ở Bubali
 • Noord
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491580}} VND {{pricestrTa_491580}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491580}}
Bubali 3Q, Palm Beach
 • Gần Cối xay gió cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485075}} VND {{pricestrTa_485075}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485075}}
Bubali 123G
 • Gần Sòng bạc Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462076}} VND {{pricestrTa_462076}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462076}}
Salinja Cerca 25 H
 • Gần Bãi biển Fisherman's Huts
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463761}} VND {{pricestrTa_463761}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463761}}
Montana 43-E
 • Gần Nhà thờ Alto Vista
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464892}} VND {{pricestrTa_464892}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464892}}
Piedra Plat 45
 • Gần Đá Tạo hình Casibari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430485}} VND {{pricestrTa_430485}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430485}}
LG Smith Boulevard 107
 • Gần Bãi biển Fisherman's Huts
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416048}} VND {{pricestrTa_416048}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416048}}
Julianastraat 14
 • Gần Trung tâm Mua sắm Hoàng gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470532}} VND {{pricestrTa_470532}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470532}}
43-E, Palm Beach Road
 • Gần Nhà thờ Alto Vista
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385477}} VND {{pricestrTa_385477}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385477}}
Caya Di Sero 31
 • Gần Bãi biển Arashi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436376}} VND {{pricestrTa_436376}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436376}}
Diamante 233A, Palm-Eagle Beach
 • Gần Bãi biển Arashi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482195}} VND {{pricestrTa_482195}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482195}}
Rooi Santo 26
 • Gần Trại ngựa Notorious
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411949}} VND {{pricestrTa_411949}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411949}}
Caya G.F. Betico Croes, 152
 • Gần Trung tâm Mua sắm Hoàng gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453203}} VND {{pricestrTa_453203}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453203}}
Opal 84
 • Gần Nhà thờ Alto Vista
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449432}} VND {{pricestrTa_449432}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449432}}
123-K Saveneta
 • Gần Bãi biển Mangel Halto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450851}} VND {{pricestrTa_450851}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450851}}
67 khách sạn Savaneta

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ