Sedona

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Sedona
XEM BẢN ĐỒ

55 Northview Rd
 • Ở West Sedona
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477646}} VND {{pricestrTa_477646}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477646}}
1752 Highway 179
 • Gần Nhà thờ Holy Cross
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505885}} VND {{pricestrTa_505885}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505885}}
55 Northview Rd
 • Ở West Sedona
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505884}} VND {{pricestrTa_505884}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505884}}
90 Ridge Trail Dr
 • Ở Oak Creek
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_34488}} VND {{pricestrTa_34488}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_34488}}
771 SR 179
 • Gần Nhà thờ Holy Cross
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_38267}} VND {{pricestrTa_38267}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_38267}}
2991 W Highway 89a
 • Ở West Sedona
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133987}} VND {{pricestrTa_133987}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133987}}
8351 N Highway 89A
 • Gần Vườn Tiểu bang Slide Rock
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137608}} VND {{pricestrTa_137608}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137608}}
2250 W Highway 89a
 • Ở West Sedona
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_356782}} VND {{pricestrTa_356782}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_356782}}
218 HIGHWAY 179
 • Gần Phòng triển lãm Kuivato
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494624}} VND {{pricestrTa_494624}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494624}}
8067 N. State Route 89A
 • Gần Vườn Tiểu bang Slide Rock
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506686}} VND {{pricestrTa_506686}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506686}}
95 Portal Lane
 • Gần Phòng triển lãm Kuivato
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134569}} VND {{pricestrTa_134569}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134569}}
95 Arroyo Pinon Dr
 • Gần Làng nghề Thủ công và Nghệ thuật Tlaquepaque
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145005}} VND {{pricestrTa_145005}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145005}}
55 Sun Ridge Cir
 • Gần Sân Gôn và Khu nghỉ mát Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144491}} VND {{pricestrTa_144491}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144491}}
254 Highway 89A
 • Gần Phòng triển lãm Mountain Trails
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_61176}} VND {{pricestrTa_61176}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_61176}}
1200 W Highway 89A
 • Gần Làng nghề Thủ công và Nghệ thuật Tlaquepaque
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_19072}} VND {{pricestrTa_19072}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_19072}}
125 Kallof PlaceSedonaAZ 86336
 • Ở West Sedona
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138303}} VND {{pricestrTa_138303}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138303}}
6465 Highway 179
 • Ở Oak Creek
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197927}} VND {{pricestrTa_197927}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197927}}
1752 State Route 179
 • Gần Nhà thờ Holy Cross
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_26985}} VND {{pricestrTa_26985}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_26985}}
6246 State Route 179
 • Gần Bell Rock
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_343685}} VND {{pricestrTa_343685}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_343685}}
1105 Airport Rd.
 • Ở West Sedona
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_369801}} VND {{pricestrTa_369801}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_369801}}
26 Avenida de Piedras
 • Ở Oak Creek
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138212}} VND {{pricestrTa_138212}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138212}}
4055 Navoti Dr
 • Ở West Sedona
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145007}} VND {{pricestrTa_145007}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145007}}
150 Canyon Circle Dr
 • Ở Oak Creek
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130414}} VND {{pricestrTa_130414}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130414}}
120 Canyon Circle Dr
 • Gần Bell Rock
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_192594}} VND {{pricestrTa_192594}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_192594}}
400 North State Route 89A
 • Ở Uptown Sedona
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446694}} VND {{pricestrTa_446694}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446694}}
3250 W Highway 89a
 • Ở West Sedona
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139347}} VND {{pricestrTa_139347}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139347}}
50 Willow Way
 • Ở West Sedona
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199171}} VND {{pricestrTa_199171}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199171}}
6176 Highway 179
 • Ở Oak Creek
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23182}} VND {{pricestrTa_23182}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23182}}
1500 KESTRAL CIRCLE
 • Gần Làng nghề Thủ công và Nghệ thuật Tlaquepaque
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110924}} VND {{pricestrTa_110924}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110924}}
3085 West State Route 89A
 • Ở West Sedona
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547002}} VND {{pricestrTa_547002}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547002}}
6086 Highway 179
 • Ở Oak Creek
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142502}} VND {{pricestrTa_142502}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142502}}
3119 West Highway 89A
 • Ở West Sedona
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382318}} VND {{pricestrTa_382318}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382318}}
4105 West State Route 89A
 • Ở West Sedona
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490637}} VND {{pricestrTa_490637}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490637}}
2545 W Highway 89a
 • Ở West Sedona
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_28605}} VND {{pricestrTa_28605}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_28605}}
301 L'Auberge Lane
 • Gần Trung tâm Nghệ thuật Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_24235}} VND {{pricestrTa_24235}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_24235}}
35 Hozoni Drive
 • Ở West Sedona
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131677}} VND {{pricestrTa_131677}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131677}}
20 W Highway 89a
 • Gần Phòng triển lãm Mountain Trails
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_182030}} VND {{pricestrTa_182030}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_182030}}
1 N Highway 89a
 • Gần Phòng triển lãm Mountain Trails
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97189}} VND {{pricestrTa_97189}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97189}}
40 Canyon Circle Dr
 • Ở Oak Creek
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_198139}} VND {{pricestrTa_198139}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_198139}}
160 Portal Ln
 • Gần Làng nghề Thủ công và Nghệ thuật Tlaquepaque
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138336}} VND {{pricestrTa_138336}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138336}}
1800 W Hwy 89a
 • Gần Làng nghề Thủ công và Nghệ thuật Tlaquepaque
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58685}} VND {{pricestrTa_58685}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58685}}
100 Amara Lane
 • Ở Uptown Sedona
 • Sedona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384853}} VND {{pricestrTa_384853}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384853}}
42 khách sạn Sedona

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ