Veracruz

Thứ bảy 21-04 → Chủ nhật 22-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

83 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Veracruz
XEM BẢN ĐỒ

Av. Salvador Diaz Miron #776
 • Gần Nhà thờ lớn Veracruz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_100435}} VND {{pricestrTa_100435}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_100435}}
Saenz de la Pena S/N Zona El Cocal
 • Gần Bãi biển Chachalacas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_297006}} VND {{pricestrTa_297006}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_297006}}
Av Independencia Esq M Lerdo
 • Gần Nhà thờ lớn Veracruz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_47431}} VND {{pricestrTa_47431}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_47431}}
Paseo Del Malecon No 244
 • Gần Nhà thờ lớn Veracruz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_32791}} VND {{pricestrTa_32791}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_32791}}
Av. 16 de Septiembre #1863
 • Gần Nhà thờ lớn Veracruz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221040}} VND {{pricestrTa_221040}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221040}}
Icazo 1377 esq. Constituyentes
 • Gần Nhà thờ lớn Veracruz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221043}} VND {{pricestrTa_221043}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221043}}
Km 4.5 Playa Norte a Barra Galindo
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435953}} VND {{pricestrTa_435953}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435953}}
Carretera Huatusco - Conejos Km. 2
 • Gần Nhà thờ San Antonio de Padua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415535}} VND {{pricestrTa_415535}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415535}}
1115 Independence Avenue Downtown
 • Gần Nhà thờ lớn Veracruz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_65827}} VND {{pricestrTa_65827}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_65827}}
Av. Ruiz Cortines 912, Col. Unidad del Bosque
 • Gần Bảo tàng Nhân chủng học Xalapa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458950}} VND {{pricestrTa_458950}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458950}}
Jiménez del Campillo No.47, centro
 • Gần Nhà thờ Guadaloupe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431657}} VND {{pricestrTa_431657}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431657}}
Hidalgo No. 804, Centro
 • Gần Tòa Thị chính
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436450}} VND {{pricestrTa_436450}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436450}}
Oriente 6, No. 485, Esquina Sur 11
 • Gần Công viên Giải trí Castle Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445759}} VND {{pricestrTa_445759}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445759}}
Sur 11 No 312 esq Ote 6, Col Centro
 • Gần Công viên Giải trí Castle Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517386}} VND {{pricestrTa_517386}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517386}}
Boulevard Fernando Gutierrez, Barrios No. 885-2
 • Ở Orizaba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517735}} VND {{pricestrTa_517735}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517735}}
Blvd. Avila Camacho 1263
 • Gần Nhà thờ lớn Veracruz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63812}} VND {{pricestrTa_63812}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63812}}
Carretera Federal 180, Km 102NautlaVeracruz
 • Ở Nautla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_191881}} VND {{pricestrTa_191881}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_191881}}
Sur 5 no. 164, between Av. Ote 4 and 2
 • Gần Công viên Giải trí Castle Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516371}} VND {{pricestrTa_516371}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516371}}
Velencia No 225
 • Gần Nhà thi đấu Benito Juarez
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73533}} VND {{pricestrTa_73533}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73533}}
Carretera Federal 180 Km. 81, Col. Playa Oriente
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543003}} VND {{pricestrTa_543003}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543003}}
I. Zaragoza 4
 • Gần Tòa Thị chính
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476351}} VND {{pricestrTa_476351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476351}}
Jose Garcia s/n, Camino a Buenavista
 • Ở Jalcomulco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430809}} VND {{pricestrTa_430809}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430809}}
General Figueroa No 68
 • Gần Bảo tàng Pháo đài Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_75241}} VND {{pricestrTa_75241}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_75241}}
Avenida 5 no 908 entre calles 9 y 11, Col. Centro
 • Gần Nhà thờ lớn Cordoba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526636}} VND {{pricestrTa_526636}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526636}}
Blvd. Avila Camacho No. 687
 • Gần Đại học Veracruz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_126661}} VND {{pricestrTa_126661}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_126661}}
Esq. Av. Manuel Avila Camacho, Col. Del Valle
 • Gần Công viên Reforma
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458806}} VND {{pricestrTa_458806}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458806}}
Comonfort S/N, Esq. 5 de Mayo, Colonia Centro
 • Ở Santiago Tuxtla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434970}} VND {{pricestrTa_434970}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434970}}
Calle Mariano Esobedo #502, Col Centro RFC
 • Ở Papantla de Olarte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479264}} VND {{pricestrTa_479264}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479264}}
Av Mariano Abasolo 1001, Col Maria de la Piedad,
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ Olmec
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547750}} VND {{pricestrTa_547750}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547750}}
Av. Salvador Diaz Miron 157291700 Veracruz
 • Gần Nhà thờ lớn Veracruz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197075}} VND {{pricestrTa_197075}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197075}}
Prol. Blvd. Costero John Spark, Manzana 4-A
 • Gần Đại học Sư phạm Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430428}} VND {{pricestrTa_430428}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430428}}
Miguel Z. Chazaro No. 39, Colonia Centro
 • Gần Nhà thờ San Cristobal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422161}} VND {{pricestrTa_422161}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422161}}
José de J. Nuñez y Dominguez No. 104
 • Ở Papantla de Olarte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462024}} VND {{pricestrTa_462024}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462024}}
Miguel Lerdo 153
 • Gần Nhà thờ lớn Veracruz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63821}} VND {{pricestrTa_63821}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63821}}
Av. Revolucion y Malecon Col. Linda Vista
 • Gần Thánh đường Carmen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406171}} VND {{pricestrTa_406171}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406171}}
Calle Maria Boettinger, Col. Centro
 • Gần Thánh đường Carmen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524242}} VND {{pricestrTa_524242}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524242}}
C. Republica Ote. No. 127
 • Ở Alto Lucero
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409152}} VND {{pricestrTa_409152}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409152}}
Camino Principal No. 74, El Espinal
 • Gần Chợ Saint Francis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433706}} VND {{pricestrTa_433706}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433706}}
Av. Javier Anaya Villazon #104, Col. Santa Rosa
 • Gần Trung tâm Hội nghị Coatzacoalcos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433994}} VND {{pricestrTa_433994}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433994}}
Autopista Fortin-Cordoba KM 290 S/N, Las Quintas
 • Gần Công viên Lazaro Cardenas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526643}} VND {{pricestrTa_526643}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526643}}
Paseo del Malecón, esquina 2 de abril, enfrente de la Plazuela del Cristo
 • Gần Thánh đường Carmen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475439}} VND {{pricestrTa_475439}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475439}}
Av. 3 No. 902, Col. Centro
 • Gần Nhà thờ lớn Cordoba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477471}} VND {{pricestrTa_477471}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477471}}
Madero No. 73-A, Col. centro
 • Gần Thánh đường Carmen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434892}} VND {{pricestrTa_434892}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434892}}
Zamora 58, col. Centro
 • Gần Nhà thờ San Jeronimo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443190}} VND {{pricestrTa_443190}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443190}}
Javier Anaya Villazon 142 Plaza Quadrum
 • Gần Trung tâm Hội nghị Coatzacoalcos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500012}} VND {{pricestrTa_500012}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500012}}
83 khách sạn Veracruz
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Veracruz
Tiện ích khách sạn Veracruz
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ