Virginia Beach

Thứ sáu 20-04 → Thứ bảy 21-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

84 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

20-04-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Virginia Beach
XEM BẢN ĐỒ

3001 Atlantic Ave
 • Gần Tượng Thần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95687}} VND {{pricestrTa_95687}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95687}}
2800 Shore Dr
 • Gần Bến du thuyền Marina Shores
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98680}} VND {{pricestrTa_98680}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98680}}
196 Ballard Ct
 • Ở Greenwich
 • Virginia Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49000}} VND {{pricestrTa_49000}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49000}}
5745 Northampton Boulevard
 • Gần Trung tâm mở rộng và nghiên cứu nông nghiệp Hampton Roads
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143999}} VND {{pricestrTa_143999}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143999}}
5725 Northampton BoulevardVirginia BeachVA 23455
 • Gần Trung tâm mở rộng và nghiên cứu nông nghiệp Hampton Roads
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99839}} VND {{pricestrTa_99839}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99839}}
5708 Northampton Blvd
 • Gần Trung tâm mở rộng và nghiên cứu nông nghiệp Hampton Roads
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134100}} VND {{pricestrTa_134100}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134100}}
4548 Bonney Rd
 • Gần Trung tâm thị trấn bãi biển Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95290}} VND {{pricestrTa_95290}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95290}}
5718 Northampton Blvd
 • Gần Trung tâm mở rộng và nghiên cứu nông nghiệp Hampton Roads
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74570}} VND {{pricestrTa_74570}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74570}}
2201 Atlantic Ave
 • Gần Sân golf mini Pirates Paradise
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_148153}} VND {{pricestrTa_148153}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_148153}}
716 21st St
 • Gần Trung tâm Khoa học Hàng hải và Aquarium Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_38441}} VND {{pricestrTa_38441}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_38441}}
809 Atlantic Ave
 • Gần Trung tâm Khoa học Hàng hải và Aquarium Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197999}} VND {{pricestrTa_197999}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197999}}
1719 Atlantic Ave
 • Gần Trung tâm Khoa học Hàng hải và Aquarium Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142714}} VND {{pricestrTa_142714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142714}}
1901 Atlantic Ave
 • Gần Lâu đài ác mộng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113859}} VND {{pricestrTa_113859}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113859}}
308 21ST STREET
 • Gần Sân golf mini Pirates Paradise
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98556}} VND {{pricestrTa_98556}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98556}}
2968 Shore Dr
 • Gần Bến du thuyền Marina Shores
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94642}} VND {{pricestrTa_94642}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94642}}
5757 Cleveland St
 • Gần Bệnh viện Sentara Leigh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142719}} VND {{pricestrTa_142719}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142719}}
5700 Atlantic Ave
 • Gần Đại học Atlantic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_335246}} VND {{pricestrTa_335246}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_335246}}
1801 Atlantic Ave
 • Gần Trung tâm Khoa học Hàng hải và Aquarium Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137280}} VND {{pricestrTa_137280}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137280}}
1101 Atlantic Ave
 • Gần Trung tâm Khoa học Hàng hải và Aquarium Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_92376}} VND {{pricestrTa_92376}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_92376}}
5641 Indian River Rd
 • Gần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_367107}} VND {{pricestrTa_367107}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_367107}}
2315 Atlantic Avenue
 • Gần Trạm bảo vệ bờ biển cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197998}} VND {{pricestrTa_197998}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197998}}
2321 Atlantic Avenue
 • Gần Trạm bảo vệ bờ biển cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_368077}} VND {{pricestrTa_368077}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_368077}}
1307 Atlantic Ave
 • Gần Trung tâm Khoa học Hàng hải và Aquarium Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_148155}} VND {{pricestrTa_148155}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_148155}}
1900 Pavilion Dr
 • Gần Trung tâm Khoa học Hàng hải và Aquarium Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_356623}} VND {{pricestrTa_356623}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_356623}}
2604 Atlantic Avenue
 • Gần Công viên tượng hải quân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141056}} VND {{pricestrTa_141056}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141056}}
3603 Atlantic AvenueVirginia BeachVA 23451
 • Gần Pacific Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_228182}} VND {{pricestrTa_228182}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_228182}}
300 Atlantic Avenue
 • Gần Trung tâm Khoa học Hàng hải và Aquarium Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_91524}} VND {{pricestrTa_91524}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_91524}}
5700 Greenwich Rd
 • Ở Greenwich
 • Virginia Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_132293}} VND {{pricestrTa_132293}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_132293}}
2800 Pacific Ave
 • Gần Tượng Thần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20403}} VND {{pricestrTa_20403}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20403}}
2015 Atlantic Ave
 • Gần Lâu đài ác mộng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363554}} VND {{pricestrTa_363554}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363554}}
1005 Pacific Ave
 • Gần Trung tâm Khoa học Hàng hải và Aquarium Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98132}} VND {{pricestrTa_98132}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98132}}
804 Lynnhaven Pkwy
 • Gần Trung tâm Mua sắm Lynnhaven
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_148157}} VND {{pricestrTa_148157}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_148157}}
615 Atlantic Avenue
 • Gần Trung tâm Khoa học Hàng hải và Aquarium Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143588}} VND {{pricestrTa_143588}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143588}}
2901 Atlantic Avenue
 • Gần Tượng Thần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_189302}} VND {{pricestrTa_189302}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_189302}}
5819 Northampton Blvd
 • Gần Trung tâm mở rộng và nghiên cứu nông nghiệp Hampton Roads
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94854}} VND {{pricestrTa_94854}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94854}}
3217 Atlantic Ave
 • Gần Pacific Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_189300}} VND {{pricestrTa_189300}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_189300}}
252 Town Center Dr
 • Gần Trung tâm thị trấn bãi biển Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95663}} VND {{pricestrTa_95663}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95663}}
3107 Atlantic Ave
 • Gần Tượng Thần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113861}} VND {{pricestrTa_113861}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113861}}
21st And Atlantic Ave
 • Gần Lâu đài ác mộng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97111}} VND {{pricestrTa_97111}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97111}}
315 21st St
 • Gần Sân golf mini Pirates Paradise
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142717}} VND {{pricestrTa_142717}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142717}}
3108 Atlantic Ave
 • Gần Pacific Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_344394}} VND {{pricestrTa_344394}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_344394}}
5800 Burton Station Rd
 • Gần Vườn Bách thảo Norfolk
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142720}} VND {{pricestrTa_142720}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142720}}
2707 Atlantic Ave
 • Gần Công viên tượng hải quân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95049}} VND {{pricestrTa_95049}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95049}}
203 19th St
 • Gần Lâu đài ác mộng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130880}} VND {{pricestrTa_130880}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130880}}
1112 Pacific AvenueVirginia BeachVA 23451
 • Gần Trung tâm Khoa học Hàng hải và Aquarium Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_228184}} VND {{pricestrTa_228184}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_228184}}
84 khách sạn Virginia Beach

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ