San Francisco

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

216 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn San Francisco
XEM BẢN ĐỒ

1485 Bush Street
 • Ở Trung tâm San Francisco
 • San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467687}} VND {{pricestrTa_467687}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467687}}
570 O'farrell St
 • Gần Quảng trường Union
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199093}} VND {{pricestrTa_199093}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199093}}
950 Mason Street Atop Nob Hill
 • Gần Quảng trường Union
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_56793}} VND {{pricestrTa_56793}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_56793}}
1231 Market St
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_358535}} VND {{pricestrTa_358535}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_358535}}
405 Taylor St
 • Gần Quảng trường Union
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_36527}} VND {{pricestrTa_36527}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_36527}}
1565 Broadway
 • Gần Phố Lombard
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130502}} VND {{pricestrTa_130502}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130502}}
54 4th Street
 • Gần Trung tâm trượt băng Yerba Buena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_35990}} VND {{pricestrTa_35990}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_35990}}
433 Powell St
 • Gần Quảng trường Union
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20132}} VND {{pricestrTa_20132}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20132}}
440 Geary St
 • Gần Quảng trường Union
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_21089}} VND {{pricestrTa_21089}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_21089}}
114 Powell St
 • Gần Quảng trường Union
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_336487}} VND {{pricestrTa_336487}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_336487}}
326 S Airport Blvd
 • Gần Trung tâm hội nghị Nam San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_17681}} VND {{pricestrTa_17681}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_17681}}
351 Geary St
 • Gần Quảng trường Union
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_29700}} VND {{pricestrTa_29700}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_29700}}
386 Geary Street
 • Gần Trung tâm Thương mại Westfield San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381329}} VND {{pricestrTa_381329}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381329}}
1100 Market Street, Entrance at 45 McAllister
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535284}} VND {{pricestrTa_535284}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535284}}
1409 Sutter St
 • Ở Western Addition
 • San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418745}} VND {{pricestrTa_418745}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418745}}
2361 Lombard Street
 • Gần Cung điện Nghệ thuật
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97660}} VND {{pricestrTa_97660}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97660}}
2201 Van Ness Avenue
 • Gần Phố Lombard
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71091}} VND {{pricestrTa_71091}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71091}}
1501 Lombard St
 • Gần Phố Lombard
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71524}} VND {{pricestrTa_71524}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71524}}
1630 Pacific Ave
 • Gần Phố Lombard
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71092}} VND {{pricestrTa_71092}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71092}}
364 9th St
 • Gần Nhà hát Giao hưởng Louise Davies
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71523}} VND {{pricestrTa_71523}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71523}}
2015 Greenwich St
 • Ở Marina District
 • San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_169704}} VND {{pricestrTa_169704}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_169704}}
240 7th Street
 • Gần Trung tâm mua sắm tại trung tâm Westfield San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99834}} VND {{pricestrTa_99834}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99834}}
3201 Steiner St
 • Ở Marina District
 • San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_135672}} VND {{pricestrTa_135672}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_135672}}
101 9th St
 • Gần Nhà hát Giao hưởng Louise Davies
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98060}} VND {{pricestrTa_98060}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98060}}
562 Sutter St
 • Gần Trung tâm Thương mại Westfield San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382309}} VND {{pricestrTa_382309}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382309}}
111 Mason St
 • Gần Trung tâm trượt băng Yerba Buena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_32924}} VND {{pricestrTa_32924}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_32924}}
127 Ellis Street
 • Gần Quảng trường Union
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_336264}} VND {{pricestrTa_336264}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_336264}}
424 Clay St
 • Gần Quảng trường Union
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_368073}} VND {{pricestrTa_368073}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_368073}}
4340 Judah St
 • Ở Sunset District
 • San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384750}} VND {{pricestrTa_384750}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384750}}
706 Polk St
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472733}} VND {{pricestrTa_472733}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472733}}
345 Taylor St
 • Gần Quảng trường Union
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27469}} VND {{pricestrTa_27469}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27469}}
665 Bush St
 • Gần Quảng trường Union
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97622}} VND {{pricestrTa_97622}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97622}}
825 Polk Street
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_93939}} VND {{pricestrTa_93939}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_93939}}
501 Geary St
 • Gần Trung tâm Thương mại Westfield San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381542}} VND {{pricestrTa_381542}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381542}}
450 Post St
 • Gần Quảng trường Union
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_354772}} VND {{pricestrTa_354772}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_354772}}
655 Ellis St
 • Gần Trung tâm mua sắm tại trung tâm Westfield San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77888}} VND {{pricestrTa_77888}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77888}}
466 Bush St
 • Gần Quảng trường Union
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73677}} VND {{pricestrTa_73677}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73677}}
900 N Point Street
 • Gần Phố Lombard
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_160557}} VND {{pricestrTa_160557}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_160557}}
2095 Lombard Street
 • Ở Marina District
 • San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197904}} VND {{pricestrTa_197904}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197904}}
1250 Columbus Ave
 • Gần Phố Lombard
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_25360}} VND {{pricestrTa_25360}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_25360}}
580 Beach St
 • Gần Ride the Ducks San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_335987}} VND {{pricestrTa_335987}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_335987}}
790 Ellis St
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_132715}} VND {{pricestrTa_132715}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_132715}}
1015 Geary St
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_70752}} VND {{pricestrTa_70752}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_70752}}
940 Sutter Street
 • Gần Quảng trường Union
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_31085}} VND {{pricestrTa_31085}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_31085}}
450 Powell Street
 • Gần Trung tâm Thương mại Westfield San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381337}} VND {{pricestrTa_381337}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381337}}
216 khách sạn San Francisco
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn San Francisco
Tiện ích khách sạn San Francisco
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ