Tag: du lịch Gia Lai

ca-kheo

Làng ‘chân dài’

Trong đời sống hàng ngày cà kheo giúp người làng Quần Vinh (Nam Định) lội biển mưu sinh và đồng bào làng Jun (Gia Lai) đi lại trong mùa lũ.


Advertisement