Khởi công xây dựng nhà máy Lego 1 tỉ USD tại Việt Nam

Nhà máy Lego là dự án đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp Đan Mạch vào Việt Nam, và là một phần trong chiến lược mở rộng mạng lưới chuỗi cung ứng của tập đoàn Lego.


Advertisement