Tag: đồng tính

“Phố đèn đỏ” của dân gay ở Thái Lan

Chiang Mai là thành phố có nhiều gay tập trung. Ở đây, những người thuộc giới thứ 3 này sống thoải mái, không phải giấu giới tính của mình.


Advertisement