Tag: du lịch Tây Nguyên

Đà Lạt, Lâm Đồng

Khởi động Năm Du lịch Đà Lạt 2014

Bộ VHTT&DL vừa ban hành Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên”.


Advertisement