Tag: sài gòn

7

Thuỷ đài cổ nhất ở Sài Gòn

Thủy đài được Pháp xây dựng vào cuối thế kỷ 19 tại Công trường Quốc tế, quận 3 đã trải qua 132 năm tồn tại.


Advertisement