Tag: vui chơi

Phnom Penh về đêm

Nhậu khuya ở Phnom Penh

Đồng hồ chỉ 1 giờ sáng. Ngó xuống bàn thấy vỏ chai bia ngổn ngang. Ôi, văn hóa bia bọt Sài Gòn đã lan sang tận Phnom Penh rồi sao? Nhưng nghĩ lại cũng thú.


Advertisement