Tag: khách sạn cao bằng

pac-miau-buoi-sang-ben-bo-song-gam-ivivu-1

Pắc Miầu – buổi sáng bên bờ sông Gâm

Những hành trình không định trước luôn mang tới cho tôi vài bất ngờ nho nhỏ. Pắc Miầu – thị trấn bên bờ sông Gâm và buổi chợ phiên là một trong những bất ngờ như vậy một ngày đầu…


Advertisement