Tag: combo khách sạn Singapore

Kinh nghiệm xem pháo hoa vào dịp Quốc khánh Singapore

Quốc khánh Singapore được tổ chức vào ngày 9 tháng 8 hàng năm, kỷ niệm việc độc lập khỏi Malaysia vào năm 1965. Vào ngày này, nhiều hoạt động hấp dẫn được diễn ra, đáng chú ý là màn trình…


Advertisement