Tag: đỗ thị thúy hằng

Tọa đàm CEO trẻ

CEO của iVIVU.com bàn về thách thức của sự thay đổi

Chấp nhận thay đổi để bắt đầu lại công việc kinh doanh và chờ đợi thành công. Đó là chia sẻ của nhiều doanh nhân tại buổi tọa đàm “CEO (Giám đốc điều hành) trẻ và thách thức sự thay…


Advertisement