Tag: khách sạn mũi né

Đặc sắc lễ hội Nghinh Ông xứ biển Phan Thiết

Lễ hội Nghinh Ông, tên đầy đủ “Lễ hội Quan Thánh Đế Quân xuất du”, cứ hai năm diễn ra một lần vào năm dương lịch chẵn, như năm nay 2022. Đây là lễ hội rất đặc sắc của người…


Advertisement