Hang Én, Quảng Bình

Hang Én (Quảng Bình) lên phim bom tấn Mỹ

Tin từ Sở Ngoại vụ Quảng Bình cho biết, hãng sản xuất phim lớn thứ 3 thế giới Warner Brothers Feature Film (Mỹ) đã đến hang Én, thuộc Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng khảo sát, quay…


Advertisement