Tag: khách sạn trung quốc

Kỳ lạ thành phố Yanjin hẹp nhất thế giới

Thành phố Yanjin (Trung Quốc) là thành phố hẹp nhất thế giới chỉ rộng 30m. Với địa hình đặc biệt, nơi này khiến nhiều người liên tưởng tới bối cảnh trong các trò chơi điện tử.


Advertisement