Tag: khách sạn nha trang

ve-bai-che-khi-con-may-man-ivivu-3

Về Bãi Che khi còn may mắn

Nghe tên rất lạ, đối với cả người dân Nha Trang vì trước giờ trên nhiều tài liệu, phương tiện truyền thông vẫn gọi nơi này là bãi Tre.


Advertisement