Từ 7-3, Mông Cổ miễn visa cho khách Việt Nam

Từ ngày 7-3-2024, khách Việt nhập cảnh Mông Cổ không quá 30 ngày sẽ không cần xin thị thực. Chính sách mới giúp hành trình đến nước này dễ dàng hơn.


Advertisement